Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία λογισμικού εμπορικής διαχείρισης στο διαδίκτυο.Η περίπτωση μιας ξενοδοχειακής μονάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία λογισμικού εμπορικής διαχείρισης στο διαδίκτυο.Η περίπτωση μιας ξενοδοχειακής μονάδας

Πατσαλάς, Χρήστος
Τριπολίτης, Δημήτριος-Δημοσθένης

Η σύγχρονη δομή μιας επιχείρησης επιβάλει την άρτια οργανωμένη και ενημερωμένη διοίκηση, η οποία με τα κατάλληλα εφόδια μπορεί να καταστήσει οποιαδήποτε μονάδα οδηγό στην καινοτομία και την εξέλιξη. Για αυτόν τον σκοπό είναι αναγκαία η ύπαρξη συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης που θα κατέχουν καταλυτικό ρόλο στην διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών μέσω των οποίων μια επιχείρηση θα μπορέσει να φτάσει στην εδραίωση και την καταξίωση της. Έτσι και στον ξενοδοχειακό τομέα η χρήση τέτοιον συστημάτων συνίσταται αν όχι επιβάλετε. Στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολή η επιλογή ενός πληροφοριακού συστήματος κι αυτό συμβαίνει λόγο του υπερβολικού κόστους και της μη τμηματοποιημένης υπηρεσίας που προσφέρει, έτσι λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα καταλήγει να είναι υπερβολικά αχανές και δύσκολα προσαρμόσιμο στης ανάγκες της κάθε επιχείρησης, με αυτούς του λόγους δικαιολογείται και το υπερβολικά υψηλό κόστος του. Επιπρόσθετα δε θα μπορούσε ο ξενοδοχειακός τομέας να μείνει ανέπαφος κι ανεπηρέαστος από την τάχιστη εξέλιξη του διαδικτύου, σήμερα όμως τα περισσότερα πληροφοριακά συστήματα με δυσκολία προσφέρουν στην βάση τους την δυνατότητα σύνδεσης τους στου διαδίκτυο με απώτερο σκοπό την απομακρυσμένη διαχείριση τους, έτσι δημιουργείται η ανάγκη για ένα ευέλικτο, ελαφρύ και εύκολα προσαρμόσιμο σε κάθε ανάγκη λογισμικό. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση της λειτουργίας τέτοιων συστημάτων την ανάδειξη των λόγων για τους οποίους είναι άμεση ανάγκη μιας ξενοδοχειακή μονάδας η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Ξενοδοχειακό μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.