Φ.Π.Α. στα ακίνητα

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Φ.Π.Α. στα ακίνητα

Παπούλα, Αθηνά

Η παρούσα εργασία έχει σαν θέμα το Φ.Π.Α στα ακίνητα. Περιέχει διατάξεις, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στις υποχρεώσεις των υποκείμενων στο φόρο, την έναρξη ισχύος του Φ.Π.Α στα ακίνητα, επαγγελματίες οι οποίοι απαλλάσσονται από Φ.Π.Α, οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων καθώς και ολοκληρωμένα παραδείγματα. Τέλος θέλω να τονίσω την ιδιαίτερη σημαντική συμβολή που έχει ο Φ.Π.Α στα ακίνητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.