Μελέτη και ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος παράλληλης επεξεργασίας ιατρικών εικόνων με τη χρήση καρτών γραφικών (GPUs)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη και ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος παράλληλης επεξεργασίας ιατρικών εικόνων με τη χρήση καρτών γραφικών (GPUs)

Μηνά, Φωτεινή
Λεντιδάκης, Μιχαήλ

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ασχοληθήκαμε με το υπολογιστικό μοντέλο της τεχνολογίας CUDA που είναι διαθέσιμο για τις κάρτες γραφικών που έχουν GPU της εταιρίας NVIDIA. Επίσης αναπτύξαμε μια εφαρμογή η οποία επεξεργάζεται δεδομένα από αρχεία εικόνων με φορμά bitmap χρησιμοποιώντας την τεχνολογία CUDA με διάφορους τρόπους. Στο κεφάλαιο 1 αναφέρουμε την ανάγκη και τη τάση που υπάρχει διεθνώς για παράλληλη υπολογιστική επεξεργασία δεδομένων καθώς και μερικές εισαγωγικές έννοιες για το προγραμματιστικό μοντέλο και την πλατφόρμα της τεχνολογίας CUDA. Επίσης αναπτύσσουμε την έννοια του κλιμακωτού προγραμματιστικού μοντέλου. Στο κεφάλαιο 2 προχωράμε πιο βαθιά στο CUDA αναφέροντας και εξηγώντας τις διάφορες έννοιες και όρους που έχουν να κάνουν με αυτό το υπολογιστικό μοντέλο, όπως είναι οι πυρήνες, η ιεραρχία νημάτων, μνήμης κλπ. Στο κεφάλαιο 3 αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μεταγλώττιση των CUDA προγραμμάτων, μιλούμε για τις ειδικές συναρτήσεις που χρησιμοποιούμε στο Runtime περιβάλλον και δίνουμε αρκετά χρήσιμα παραδείγματα κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού C που χρησιμοποιεί CUDA συναρτήσεις. Στο κεφάλαιο 4 αναφέρουμε στοιχεία του μοντέλου αρχιτεκτονικής που χρησιμοποιεί η CUDA τεχνολογία καθώς και τον τρόπο που διαμοιράζονται τα νήματα που δημιουργούνται από αυτή στην GPU. Στο κεφάλαιο 5 αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εγκαταστήσουμε το CUDA περιβάλλον στο Microsoft Visual Studio καθώς και μερικά παραδείγματα μεταγλώττισης και φόρτωσης ενός προγράμματος CUDA. Το κεφάλαιο 6 είναι αφιερωμένο στην εφαρμογή που έχουμε αναπτύξει χρησιμοποιώντας στοιχεία της CUDA τεχνολογίας. Στην αρχή δείχνουμε τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής και κατόπιν εξηγούμε και τεκμηριώνουμε τον κώδικα τον οποίο έχουμε αναπτύξει.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.