Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Δημιουργία ιστοεξερεύνησης με θέμα τον Κριμαϊκό πόλεμο=New technologies in Education. Developing a Web Quest for the Crimean War

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Δημιουργία ιστοεξερεύνησης με θέμα τον Κριμαϊκό πόλεμο=New technologies in Education. Developing a Web Quest for the Crimean War

Κανδυλάς, Αθανάσιος

Η εκπαίδευση προσπαθεί να επωφεληθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την εξέλιξη στον τομέα των νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία και στην πληροφορία . Η ίδια η διαδικασία της μάθησης εμπεριέχει την επικοινωνία ως όχημα για να μεταδοθεί το μήνυμα που επιθυμεί, αλλά και να για να δημιουργηθεί η γνώση που θα οδηγήσει στην αλλαγή συμπεριφοράς ή στην αλλαγή στάσεων. Οι θεωρητικοί της μάθησης έδωσαν τις κατευθύνσεις για την εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα σχολεία αποτελούσε εδώ και πολλά χρόνια ένα στόχο αδιαπραγμάτευτο. Με οδηγίες προς τα κράτη μέλη, χρηματοδοτήσεις και θεσμοθέτηση δικτύων ώθησε τα σχολεία της Ευρώπης στην υιοθέτηση και καθιέρωση αυτών των τεχνολογιών ως βασικό μέσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ιστοεξερεύνηση αποτελεί ένα εργαλείο αυτών των νέων τεχνολογιών που μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια μορφή μαθήματος, προσανατολισμένου στην έρευνα. Τα στάδια δημιουργίας μιας οποιασδήποτε ιστοεξερεύνησης είναι : η υποδοχή, η εισαγωγή, η εργασία, η διαδικασία, η αξιολόγηση, το συμπέρασμα και η σελίδα του εκπαιδευτικού. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα εφαρμόστηκε σε σχέδιο διδασκαλίας για ενότητα Ιστορίας, αφού η ιστορία μπορεί να αποτελέσει σπουδαία αφετηρία για έρευνα και αναζήτηση σε κάθε πεδίο του επιστημονικού χώρου. Οι λόγοι επιλογής του Κριμαϊκού πολέμου ως αντικείμενο της ιστοεξερεύνησης σχετίζονται με το ότι το συγκεκριμένο γεγονός είναι ένας σταθμός στη διαμόρφωση του Ανατολικού Ζητήματος, ανέδειξε τις αδυναμίες της Αυτοκρατορικής Ρωσίας εξαιτίας τής οπισθοδρομικής οργάνωσής της στον οικονομικό – διοικητικό τομέα, οδήγησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη λέσχη των χωρών της Ευρώπης, άλλαξε τα δεδομένα στη βαλκανική χερσόνησο και , κυρίως, χαρακτηρίστηκε από τη χρήση τεχνολογικών καινοτομιών και πρακτικών.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογία της πληροφορίας
Internet

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.