Ψηφιακά μέσα και επικοινωνία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ψηφιακά μέσα και επικοινωνία

Αμπατζιάδης, Θεόδωρος - Δημήτριος

Η σύγχρονη τεχνολογία, έχει καταστήσει δυνατή την επικοινωνία σε ένα ευρύτερο κοινό. Ένας εκ των υποστηρικτών αυτής της άποψης, ο Maisel (1973, s.160) λέει χαρακτηριστικά: «στην προβιομηχανική εποχή το επικοινωνιακό σύστημα ήταν περιορισμένο στην άμεση, διαπροσωπική επικοινωνία των ατόμων». Στην παρούσα εργασία, διεξάγεται μελέτη σύμφωνα με την οποία παρουσιάζονται τα ψηφιακά μέσα άρρηκτα συνδεδεμένα με την επικοινωνία. Επιδιώκεται η αναφορά στην επικοινωνία που επιτελείται με τη χρήση των ψηφιακών μέσων καθώς και της επικοινωνίας χωρίς την χρήση των ψηφιακών μέσων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα Social Media και εκτενής αναφορά στα εξέχοντα social media όπως είναι το facebook, το youtube, το twitter και άλλα. Επίσης, γίνεται παρουσίαση των σημαντικότερων ψηφιακών μέσων που βρίσκουν πρακτική εφαρμογή στο χώρο της διαφήμισης, της επικοινωνίας και του marketing. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εργασίας, διεξάγεται έρευνα σχετικά με τις απόψεις των επαγγελματιών της επικοινωνίας (δημοσιογράφοι, ραδιοφωνικοί παραγωγοί, υπεύθυνοι εταιρικών δημοσίων σχέσεων και μουσικών παραγωγών) αναφορικά με το κατά πόσο χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα και τα social media στην εργασία τους. Η παρούσα μελέτη υλοποιείται με σκοπό την ανάδειξη των ψηφιακών μέσων και της υψηλής χρησιμότητας που αυτά κατέχουν στη σύγχρονη εποχή με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για νεοτερισμούς. Όσο εξελίσσονται οι νέες τεχνολογίες τόσο μεγαλύτερη είναι η απαίτηση από τα συναφή ακαδημαϊκά τμήματα να προετοιμάζουν τους απόφοιτούς τους ώστε να είναι καλά εκπαιδευμένοι για τις απαιτήσεις του επαγγελματικού κλάδου που έχουν επιλέξει.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.