Η έννοια του συμμετοχικού προϋπολογισμού στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δυνατότητές της στην ανάπτυξη της δημοκρατίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η έννοια του συμμετοχικού προϋπολογισμού στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δυνατότητές της στην ανάπτυξη της δημοκρατίας

Καμπούρογλου, Βασιλική

Αντικείμενο της εργασίας είναι η έννοια του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι δυνατότητες της στην ανάπτυξη της Δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό, αναλύθηκαν οι έννοιες του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού και της Συμμετοχικής Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε μια ιστορική ανάδρομη για την προέλευση τους και μια μελέτη των πρακτικών του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού που εφαρμόστηκαν ανά τον κόσμο. Από την ποιοτική έρευνα που διεξήγαγα επιδίωξα να καταστήσω κατανοητό στους αποδέκτες της εργασίας αυτής τον ρόλο τους, στο πλαίσιο μιας κοινωνίας στην οποία δρουν και λειτουργούν. Στην έρευνα αυτή καταλυτικός παράγοντας για την διεξαγωγή συμπερασμάτων ήταν και η συνέντευξη που μου παραχώρησαν ο Αντιδήμαρχος Ωραιοκάστρου κ. Τσακαλίδης Ηρακλής και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου. Στο εισαγωγικό μέρος, αναφέρθηκα στις έννοιες αυτές, στα χαρακτηριστικά τους και την αποτελεσματικότητα τους σε μία κοινωνία, που είναι τα πρώτα ερωτήματα που δημιουργούνται στο μυαλό ενός ακροατή για την διαδικασία του συμμετοχικού προϋπολογισμού . Εντούτοις στην εισαγωγή ανέφερα και κάποια προβλήματα που προκύπτουν στον συμμετοχικό προϋπολογισμό αλλά και στην συμμετοχική διαδικασία. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να καταλήξουμε στο αν τελικά ο συμμετοχικός προϋπολογισμός αποτελεί έναυσμα για την ανάπτυξη της συμμετοχικής δημοκρατίας και της δημοκρατίας γενικότερα και πως μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής σε μια κοινωνία. Προκύπτει λοιπόν ότι σε αρκετές χώρες και πόλεις του κόσμου που καθιερώθηκε ο συμμετοχικός προϋπολογισμός στο πολιτικό τους σύστημα διακρίνουμε μια εμφανή ανάπτυξη και ενδυνάμωση της δημοκρατίας όπως αυτή της Αρχαίας Αθήνας. Η ανάπτυξη αυτή διακρίνεται κυρίως στην ενασχόληση των πολιτών με τα κοινά. Οι πολίτες λαμβάνουν αποφάσεις για διάφορα θέματα που απασχολούν την γειτονιά τους η τον δήμο τους, έχουν την επιμέλεια ενός ποσοστού του ετήσιου προϋπολογισμού. Αυτό δημιουργεί στους πολίτες το αίσθημα της ικανοποίησης και της προσφοράς στον τόπο τους, τους κάνει πιο ενεργούς σε ότι σχετίζεται με δραστηριότητες που αφορούν το κοινό καλό του δήμου, γιατί αυτό είναι η πραγματική και ουσιαστική έννοια της δημοκρατίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.