Αντιλήψεις δημοσιογράφων για τις δημόσιες σχέσεις στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αντιλήψεις δημοσιογράφων για τις δημόσιες σχέσεις στην Ελλάδα

Φακιόλα, Άννα
Κοσσόπουλος, Βασίλειος

Αρχικά στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των Ελλήνων δημοσιογράφων απέναντι στο επάγγελμα των δημοσίων σχέσεων και τους επαγγελματίες αυτού. Επιπρόσθετα η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα χαρακτηρίζεται ως ποσοτική έρευνα, μέσω ενός αυτό-διαχειριζόμενου ερωτηματολογίου. Η συλλογή του τελικού δείγματος ολοκληρώθηκε μέσω μίξης τηλεφωνικής και online έρευνας. Παρατηρείτε ότι ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος έρχεται πολύ συχνά σε επαφή με στελέχη Δ.Σ και ότι τους αποστέλλεται αρκετά συχνά υλικό από τα στελέχη για τυχόν ειδήσεις. Οι πληροφορίες οι οποίες εμπεριέχονται στο υλικό των Δ.Σ τις χαρακτηρίζουν ως αξιόπιστες και ότι βοηθά αρκετά στον εντοπισμό νέων ειδησεογραφικών ιδεών για ειδήσεις. Χαρακτηρίζουν αρκετά πολύτιμη την βοήθεια του υλικού αυτού και πως εξοικονομεί χρόνο κατά την διεξαγωγή του ρεπορτάζ. Στη συνέχεια κατά τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων της έρευνας παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες δημοσιογράφοι έχουν θετικότερη άποψη για το επάγγελμα των Δ.Σ από τους άνδρες δημοσιογράφους. Ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος αναφέρει ότι τα δελτία τύπου από τα στελέχη Δ.Σ αντικαθιστούν ειδήσεις που παλαιότερα αποτελούσαν προϊόν ρεπορτάζ των ίδιων των δημοσιογράφων, αλλά αυτό υλοποιήθηκε μέσω των καλών σχέσεων και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ αυτών των δύο επαγγελμάτων. Ακόμη παρατηρήθηκε ότι τα άτομα που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-30 ετών εμπιστεύονται περισσότερο το υλικό των Δ.Σ. και τέλος το ποσοστό του δείγματος που έχει επίπεδο μόρφωσης Τει/Πανεπιστήμιο εμπιστεύεται περισσότερο τους επαγγελματίες Δ.Σ και το υλικό που αυτοί τους παρέχουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Δημοσιογραφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.