Κράτος, κοινοβουλευτισμός και ομάδες πίεσης. Η περίπτωση των συνδικαλιστικά οργανωμένων αγροτών στην Ελλάδα=Parliamentarism and pressure groups in Greece. The case of farmers in organized Trade Unions

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Κράτος, κοινοβουλευτισμός και ομάδες πίεσης. Η περίπτωση των συνδικαλιστικά οργανωμένων αγροτών στην Ελλάδα=Parliamentarism and pressure groups in Greece. The case of farmers in organized Trade Unions

Κιοσσέ, Αθανασία
Κυριακού, Αλέξανδρος

Στόχος της παρούσας προπτυχιακής εργασίας είναι η αποσαφήνιση όρων όπως το κράτος, ο κοινοβουλευτισμός και οι ομάδες πίεσης και έπειτα η απόδειξη του πως αυτές οι έννοιες μπορεί να συνδέονται. Αρχικά, γίνεται λόγος για την ιστορική εξέλιξη του ελληνικού αγροτικού χώρου από την σύσταση του ελληνικού κράτους, έως και τις ημέρες μας, χωρισμένο σε τέσσερις περιόδους. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το πολίτευμα της χώρας και τον τρόπο φορολόγησης των αγροτών. Αποσαφηνίζεται, επιπλέον, ο όρος του κοινοβουλευτισμού και τονίζεται η σημασία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που προέρχεται από τη Συνθήκη της Ρώμης. Έπειτα, αναλύονται όροι σχετικοί με τα συστήματα εκπροσώπησης συμφερόντων και τις ομάδες πίεσης. Επιπροσθέτως, γίνεται μια κατηγοριοποίηση των ομάδων πίεσης, σύμφωνα με την τυπολογία Almond. Σε αυτό το σημείο, αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον αγροτικό συνδικαλισμό του ελληνικού κράτους, στους συνεταιρισμούς και στο είδος των εκμεταλλεύσεων. Τέλος, μέσα από έναν συνδυασμό μεθόδων έρευνας επιχειρείται η αναφορά των αγροτικών ζητημάτων που απασχολούν κατά καιρούς τον αγροτικό χώρο. Στη συνέχεια, με δυο ενδεικτικές ερωτήσεις που παρατέθηκαν στην Βουλή των Ελλήνων διαπιστώνεται ποιος είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που ασκείται στην κυβέρνηση. Έπειτα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πως αντιμετωπίζει ο Τύπος τα ζητήματα που αναφέρονται στις ενδεικτικές ερωτήσεις, γίνεται επιπλέον λόγος για την παρουσία αγροτών Βουλευτών στην Βουλή και το ποσοστό των Βουλευτών που κατάγονται από τις 17 μεγαλύτερες περιοχές σε σχέση με τον αριθμό απασχολούμενων με τον αγροτικό χώρο, το έτος 2015 και πραγματοποιείται και εν κατακλείδι μια σύγκριση σε βάθος δεκαετίας (2000-2009) που περιγράφει την τάση της μείωσης του αριθμού απασχολούμενων στον κλάδο της γεωργίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.