Η προβολή του πολιτισμού από τους Δήμους. Μελέτη περίπτωσης: ο Δήμος Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η προβολή του πολιτισμού από τους Δήμους. Μελέτη περίπτωσης: ο Δήμος Καστοριάς

Κεχαγιά, Φωτεινή Γ.

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενό της τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για την προβολή του πολιτισμού από το δήμο Καστοριάς, καθώς και τη δράση κάποιων πολιτιστικών συλλόγων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί αν υπάρχει ή όχι οργανωμένο σχέδιο προβολής του πολιτισμού από το δήμο Καστοριάς. Η εργασία μέσα από το ερευνητικό της τμήμα επιχειρεί να βρει την επικοινωνιακή στρατηγική που ακολούθησε ο δήμος Καστοριάς και τις ενέργειες που έκανε για την προβολή του πολιτισμού μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες για τη διαφύλαξη της παράδοσης, την προβολή του τοπικού της χαρακτήρα, τη συμμετοχή των δημοτών στα πολιτιστικά δρώμενα και την προσέλκυση του πολιτιστικού τουρισμού. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου να εκπονηθεί η συγκεκριμένη εργασία σχετίζεται με έρευνα σε βιβλιογραφικές αναφορές, σε εφημερίδες, περιοδικά και έρευνα στο διαδίκτυο. Όσον αφορά την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη. Οι συνεντευξιαζόμενοι ήταν πέντε από τέσσερα δημοτικά συμβούλια την περίοδο 2000-2014,και πέντε εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων. Στο τέλος της εργασίας διατυπώνονται τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα και σε κάποιες προτάσεις που ενδεχομένως μπορούν να βοηθήσουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτιστική ανάπτυξη
Πολιτισμός
Πολιτιστική πολιτική
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.