Η επίδραση της τηλεόρασης στον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι πολίτες την ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η επίδραση της τηλεόρασης στον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι πολίτες την ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία

Μαρούδας, Ηλίας
Δημοπούλου, Κυριακή

Η παρούσα εργασία ερευνά τη δύναμη της Τηλεόρασης και την επιρροή που μπορεί να ασκήσει στην κοινή γνώμη και συγκεκριμένα στον τρόπο που οι πολίτες αντιμετωπίζουν την ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Οι λόγοι που μας οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος προέκυψαν από το ενδιαφέρον μας και τους προβληματισμούς μας γύρω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην ελληνική κοινωνία. Τα θέματα που προκύπτουν από την παρουσία των μεταναστών στην Ελλάδα, από το 1990 μέχρι σήμερα, καλύπτουν ποικίλες πλευρές της σχέσης ανάμεσα στους ντόπιους και τους μετανάστες όπως η ένταξη στην αγορά εργασίας, η κοινωνική ένταξη, η σχέση με το κράτος και τους φορείς του και άλλα. Βασικοί παράγοντες που έχουν συμβάλλει αρνητικά στην μη ομαλή ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία είναι τα φαινόμενα των διακρίσεων, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του κοινωνικού αποκλεισμού που δυστυχώς βλέπουμε να βρίσκονται σε έξαρση στη χώρα μας και ήταν και για εμάς το σημαντικότερο κίνητρο για την αφετηρία της συγκεκριμένης έρευνας. Η αύξηση αυτών των κοινωνικών φαινομένων, η δυσκολία των μεταναστών να ενταχθούν φυσιολογικά στην ελληνική κοινωνία, και η κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση που δημιουργείται από αυτά τα φαινόμενα μας προκάλεσε να εξετάσουμε μια από τις πηγές (ίσως τη μαζικότερη και συνεπώς δυνατότερη) που τροφοδοτούν και καλλιεργούν αυτές τις στάσεις και που ασκούν έντονη επιρροή στην κοινή γνώμη: την τηλεόραση. Η εργασία μας λοιπόν αποσκοπεί στο να διερευνήσει την επιρροή που ασκεί η τηλεόραση στη κοινή γνώμη, σε ένα σημαντικό ζήτημα όπως είναι η ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία, και στον βαθμό και τον τρόπο που μπορεί να διαμορφώσει ιδέες και αντιλήψεις που επηρεάζουν άμεσα το θέμα αυτό.

Thesis
NonPeerReviewed

Μετανάστες και μετανάστευση
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Τηλεόραση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.