Επενδυτικό πλαίσιο μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Επιδοτήσεις με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την πάταξη της ανεργίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Επενδυτικό πλαίσιο μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Επιδοτήσεις με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την πάταξη της ανεργίας

Σούλκα, Μεντινέ

Η ανεργία είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυγμένες χώρες σήμερα και είναι εμφανής σε όλες σχεδόν τις χώρες της Δύσης σε επίπεδα τέτοια, όπου καθίσταται επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της, καθώς αποτελεί ένα από τα πλέον αρνητικά φαινόμενα. Επηρεάζει αρνητικά τόσο την κοινωνική, όσο και την οικονομική ζωή, όχι μόνο των ατόμων, αλλά και των κοινωνιών στο σύνολο τους. Η ανεργία είναι ένα φαινόμενο το οποίο ταλανίζει και δυσχεραίνει την ανάπτυξη και την πορεία και της χώρας μας. Λαμβάνει δε δραματικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, ενώ μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης επηρεάζει τη ζωή του μεγαλύτερου μέρους των Ελλήνων πολιτών. Τα αποτελέσματα της ανεργίας είναι ιδιαίτερα αρνητικά για τη ζωή των ανθρώπων και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό λαμβάνονται κατά καιρούς διάφορα μέτρα σε εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό των ανέργων της χώρας μας. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, την περίοδο της οικονομικής κρίσης, η ανεργία συνεχώς αυξάνεται και πλήττει περισσότερο συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, κυρίως τις γυναίκες και άτομα μικρών ηλικιών. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η λήψη συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία θα καταπολεμήσουν το δυσάρεστο αυτό κοινωνικό φαινόμενο, της ανεργίας. Οι πολιτικές που θα ληφθούν και οι προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν από τους αρμόδιους φορείς θα πρέπει να έχουν ως στόχο την επίτευξη συνολικής προόδου προς την κατεύθυνση της πλήρους απασχόλησης, της βελτίωσης της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας και της αύξησης της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοδοτήσεις - Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Απασχόληση
Εργασία και εργαζόμενοι
Ανεργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.