Μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις. Η σχέση τους και η λειτουργία τους σε εταιρίες τηλεπικοινωνίας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις. Η σχέση τους και η λειτουργία τους σε εταιρίες τηλεπικοινωνίας

Στάμου, Παναγιώτα

Το θέμα που διερευνάται στη συγκεκριμένη εργασία είναι: «Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις. Η σχέση τους και η λειτουργία τους σε εταιρίες τηλεπικοινωνίας.» Οι στόχοι που τέθηκαν αφορούν την γνωστοποίηση των ορισμών και λειτουργιών των δημοσίων σχέσεων και του μάρκετινγκ ξεχωριστά και αφού αναλυθούν και διευκρινιστούν οι δύο επιστήμες να γίνει η σύγκριση αυτών. Εκτός αυτού όμως σημαντικός στόχος είναι να γνωστοποιηθούν οι λειτουργίες τους και η δράση τους στις εταιρίες τηλεπικοινωνίας. Με την χρήση της ποιοτικής μεθόδου, συλλέχθηκαν πληροφορίες από δευτερογενείς πηγές. Συγκεκριμένα, σχετικά με το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, η ρίζα των πληροφοριών εντοπίζεται στα βιβλία. Ενώ, οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την συγγραφή του πρακτικού μέρους απαντούν ως επί το πλείστον στο διαδίκτυο. Συν τοις άλλοις, με στόχο την γνωστοποίηση των δημοσίων σχέσεων και του μάρκετινγκ στη λειτουργία των εταιριών, διεξήχθη συνέντευξη από τις εταιρίες, τα αποτελέσματα της οποίας δεν ήταν και πολύ ικανοποιητικά όπως θα δείτε και στην εισαγωγή. Αυτό συνέβη διότι παρόλη την συνεχή προσπάθεια μου για την συλλογή των συνεντεύξεων από όλες τις εταιρίες, οι περισσότερες αρνήθηκαν να απαντήσουν. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν στα πλαίσια ολοκλήρωσης της εργασίας αναφέρονται παρακάτω. Αρχικά, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι οι δύο επιστήμες που μελετάμε έχουν διαφορετικό περιεχόμενο και δράση αλλά δεν παραλείπουμε να τονίσουμε και το γεγονός ότι αποτελούν και οι δύο πολύ σημαντικό μερίδιο στις επιχειρήσεις και είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, διαπιστώνεται από την ανάλυση αυτών ότι σε όλες εντοπίζονται διακριτά τμήματα δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ, οι δράσεις των οποίων μέσα από το διαδίκτυο άλλοτε φαίνονται και άλλοτε όχι. Έτσι υπάρχει μια αναταραχή ως προς την ενημέρωση του κοινού για τις ενέργειες αυτών ξεχωριστά. Μεγαλύτερο όμως πρόβλημα εντοπίζεται στη δραστηριότητα του τμήματος μάρκετινγκ των εταιριών, καθώς δεν αναφέρεται σε καμία από αυτές ξεκάθαρα η λειτουργία τους. Σε αντίθεση με το τμήμα δημοσίων σχέσεων που σε όλες τις εταιρίες αναφέρονται κάποιες από τις ενέργειες αυτού μέσω του γραφείου τύπου. Τέλος, μπορούμε να αναφέρουμε ότι για την χώρα μας η είσοδος και η λειτουργία των εταιριών τηλεπικοινωνίας υπήρξε πολύ σημαντική, καθώς μέσα από αυτές μπορέσαμε και εμείς όπως και άλλες χώρες να αναπτύξουμε το στοιχείο της επικοινωνίας και να συνεισφέρουμε στην εξάπλωση του διαδικτύου και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Δημόσιες σχέσεις
Μάρκετινγκ
Τηλεπικοινωνία
Διαδίκτυο (Internet)
Επιχειρήσεις - Τηλεπικοινωνίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)