Εταιρική και κοινωνική ευθύνη στις εταιρίες πληροφορικής: μελέτη της Microsoft Ελλάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εταιρική και κοινωνική ευθύνη στις εταιρίες πληροφορικής: μελέτη της Microsoft Ελλάς

Κολιούσης, Παναγιώτης

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε) ορίζεται η ηθική συμπεριφορά μιας επιχείρησης στις σχέσεις της με την κοινωνία και το περιβάλλον. Η ανάπτυξη της ΕΚΕ συνδέεται άμεσα µε τις εξελίξεις στους τομείς της τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της διοίκησης, καθώς και στις ραγδαίες εξελίξεις της τελευταίας εικοσαετίας. Πολλές επιχειρήσεις σήμερα αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν πραγματικά επιχειρηματικά οφέλη που πηγάζουν από μία κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά, καθώς τα προγράμματα Ε.Κ.Ε συνδέονται με τη δημιουργία σημαντικών πλεονεκτημάτων. Οι πρακτικές ΕΚΕ συμβάλλουν ουσιαστικά στην ευημερία της κοινωνίας. Η σχέση κοινωνίας και επιχείρησης είναι αμφίδρομη, μια σχέση αλληλεξάρτησης. Η ΕΚΕ στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Σήμερα στην Ελλάδα μόλις το 10% των επιχειρήσεών της διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη διαμορφώνεται στο 37%. Για την αξιολόγηση και μέτρηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων ως προς της εταιρική υπευθυνότητα, έχουν δημιουργηθεί εργαλεία, που δίνουν στοιχεία για την αποτελεσματικότητα και την απόδοσή τους. Πρόκειται για τα γνωστά πρότυπα πιστοποίησης, τους δείκτες, τους απολογισμούς και τα βραβεία. Τέλος, παρατίθεται η περίπτωση της Microsoft Hellas και οι πρακτικές ΕΚΕ που εφαρμόζει προσφέροντας οικονομικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές ευκαιρίες, έτσι ώστε τα άτομα και οι οργανισμοί να μπορούν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Πληροφορική
Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.