Η επίδραση του ελλεβόρου του κυκλόφυλλου σε γαστρεντερικά παράσιτα σε πρόβατα κατά την γαλακτοπαραγωγή και η επίδραση του στην μικροβιακή χλωρίδα του γάλακτος

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Η επίδραση του ελλεβόρου του κυκλόφυλλου σε γαστρεντερικά παράσιτα σε πρόβατα κατά την γαλακτοπαραγωγή και η επίδραση του στην μικροβιακή χλωρίδα του γάλακτος

Κοντογιάννης, Χαράλαμπος

Τα γαστρεντερικά παράσιτα είναι αιτία μολύνσεων στα περισ-σότερα συστήματα παραγωγής των μικρών μηρυκαστικών σε παγκόσμια κλίμακα. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη γα-στρεντερικών παρασίτων που μολύνουν το ζωικό κεφάλαιο. Από αυτά μόνο λίγα είδη παρασίτων προκαλούν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα και πολλές φορές με καταστρεπτικά αποτελέσματα στην οικονομική βιωσιμότητα της κτηνοτροφικής μονάδας, κα-θώς ο γαστρεντερικός παρασιτισμός έχει άμεσο αντίκτυπο στην αποδοτικότητα των ζώων. Η γνώση του κύκλου ζωής των παρασίτων είναι ουσιαστική για τον έλεγχό τους. Η συμβατική μέθοδος ελέγχου των γαστρε-ντερικών παρασίτων με τη χρήση των συνθετικών χημειοθερα-πευτικών ανθελμινθικών φαρμάκων έχει επιφέρει ανησυχίες σχε-τικά με την ασφάλεια των τροφίμων, ιδιαίτερα στα χημικά υπο-λείμματα στο κρέας και το γάλα. Ο αναποτελεσματικός χημικός έλεγχος του γαστρεντερικού παρασιτισμού με την αυξανόμενη ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των γαστροεντερικών παρασίτων προς τα ανθελμινθικά φάρμακα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έ-χουν στρέψει το ενδιαφέρον προς εναλλακτικές μεθόδους θερα-πείας για την υγεία του ζωικού κεφαλαίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Παράσιτα (Ζώα)
Ζώα - Ασθένειες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)