Η επίδραση του ελλεβόρου του κυκλόφυλλου σε γαστρεντερικά παράσιτα σε πρόβατα κατά την γαλακτοπαραγωγή και η επίδραση του στην μικροβιακή χλωρίδα του γάλακτος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η επίδραση του ελλεβόρου του κυκλόφυλλου σε γαστρεντερικά παράσιτα σε πρόβατα κατά την γαλακτοπαραγωγή και η επίδραση του στην μικροβιακή χλωρίδα του γάλακτος

Κοντογιάννης, Χαράλαμπος

Τα γαστρεντερικά παράσιτα είναι αιτία μολύνσεων στα περισ-σότερα συστήματα παραγωγής των μικρών μηρυκαστικών σε παγκόσμια κλίμακα. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη γα-στρεντερικών παρασίτων που μολύνουν το ζωικό κεφάλαιο. Από αυτά μόνο λίγα είδη παρασίτων προκαλούν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα και πολλές φορές με καταστρεπτικά αποτελέσματα στην οικονομική βιωσιμότητα της κτηνοτροφικής μονάδας, κα-θώς ο γαστρεντερικός παρασιτισμός έχει άμεσο αντίκτυπο στην αποδοτικότητα των ζώων. Η γνώση του κύκλου ζωής των παρασίτων είναι ουσιαστική για τον έλεγχό τους. Η συμβατική μέθοδος ελέγχου των γαστρε-ντερικών παρασίτων με τη χρήση των συνθετικών χημειοθερα-πευτικών ανθελμινθικών φαρμάκων έχει επιφέρει ανησυχίες σχε-τικά με την ασφάλεια των τροφίμων, ιδιαίτερα στα χημικά υπο-λείμματα στο κρέας και το γάλα. Ο αναποτελεσματικός χημικός έλεγχος του γαστρεντερικού παρασιτισμού με την αυξανόμενη ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των γαστροεντερικών παρασίτων προς τα ανθελμινθικά φάρμακα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έ-χουν στρέψει το ενδιαφέρον προς εναλλακτικές μεθόδους θερα-πείας για την υγεία του ζωικού κεφαλαίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Παράσιτα (Ζώα)
Ζώα - Ασθένειες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.