Χορηγία και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Διαχρονική εξέλιξη και σημερινή κατάσταση: μελέτη περίπτωσης (case study: ΑΒ Βασιλόπουλος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Χορηγία και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Διαχρονική εξέλιξη και σημερινή κατάσταση: μελέτη περίπτωσης (case study: ΑΒ Βασιλόπουλος

Δεληπάλλα, Σοφία

Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας αναφέρεται στη Χορηγία και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως παράγοντες σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας, με αναφορά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι με άλλα λόγια να μελετήσει και να εξετάσει τόσο τη διαχρονική εξέλιξη όσο και τη σημερινή κατάσταση των εννοιών της «χορηγίας» και της «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» (ΕΚΕ). Οι εν λόγω όροι μελετώνται μέσα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία, αλλά εξετάζονται και από το πρίσμα μιας σύγχρονης μελέτης περίπτωσης (case study) της αλυσίδας τροφίμων (supermarket) «ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.». Βασική επιδίωξη της παρούσας εργασίας είναι αφενός η θεωρητική προσέγγιση και η ανάλυση των εννοιών «χορηγία» και «ΕΚΕ» και αφετέρου ο έλεγχος της εφαρμοσιμότητάς τους σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, τόσο η Χορηγία όσο και η ΕΚΕ αναλυτικότερα αποτελούν λειτουργίες συνεχούς δέσμευσης. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η διοίκηση των εταιρειών όσο και οι εργαζόμενοί τους, αλλά και όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς, καθώς και η τοπική κοινωνία συμμετέχουν στις δράσεις και γίνονται μέτοχοι της εν λόγω πολιτικής που χαρακτηρίζει την πλειονότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Χορηγία, Επιχειρηματική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_sa*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.