Η σημασία και ο ρόλος της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων στη διαφήμιση εταιρειών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η σημασία και ο ρόλος της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων στη διαφήμιση εταιρειών

Δημητριάδου, Μαγδαληνή

Στην παρούσα εργασία αναλύεται θεωρητικά και ερευνητικά το θέμα της σημασίας και του ρόλου της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων στη διαφήμιση εταιρειών. Στη θεωρητική επισκόπηση του θέματος γίνεται αναφορά στις έννοιες του μάρκετινγκ και της διαφήμισης, τόσο στην παραδοσιακή όσο και στην ηλεκτρονική τους φύση, παρουσιάζεται μια συνοπτική ιστορική αναδρομή του διαδικτύου καθώς και τα οφέλη που προσφέρει στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Και τέλος, αναλύεται η έννοια της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων και ότι αφορά σε αυτήν. Το ερευνητικό μέρος της εργασίας καλύπτει το σκοπό και τις ερευνητικές υποθέσεις που υπήρξαν. Έγινε ανάλυση περιεχομένου των δικτυακών τόπων της εταιρείας SAMSUNG στις χώρες Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να διασταυρωθεί εάν οι θεωρητικές προσεγγίσεις καλύπτονται και στην πράξη. Καταλήγοντας, βγαίνει το συμπέρασμα πως το διαδίκτυο σαν εργαλείο διαφήμισης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει εξερευνηθεί πλήρως από τους ειδικούς του χώρου, επομένως και η έννοια της επιχώριας προσαρμογής των δικτυακών τόπων συναντά δυσκολίες ως προς την εφαρμογή της ως στρατηγική/τεχνική προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Δίκτυα υπολογιστών
Διαφήμιση
Διαδικτυακό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.