Μελέτη περίπτωσης ελληνικών site προσλήψεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη περίπτωσης ελληνικών site προσλήψεων

Ηλιόπουλος, Ανδρέας

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των ελληνικών αλλά και των ξένων site προσλήψεων. Συγκεκριμένα γίνεται μία αναλυτική προσέγγιση ως προς τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου και της διαδικτυακής εύρεσης εργασίας. Η μελέτη εστιάζει γύρω από τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο στον εντοπισμό κενών θέσεων απασχόλησης μέσω συγκεκριμένων και ειδικά καταρτισμένων ιστοσελίδων. Παρακάτω προβαίνουμε σε προσωπική εκτίμηση των φοιτητών του ΤΕΙ Καστοριάς ως προς την συμβολή των site προσλήψεων στην εύρεση εργασία. Για την επίτευξη της συγκεκριμένης μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω της έντυπης και διαδικτυακής βιβλιογραφίας με σκοπό την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην εκπόνηση της έρευνας βοήθησαν τα στοιχεία που αποκομίσαμε από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία μέσω του Google Scholar.

Thesis
NonPeerReviewed

Απασχόληση
Εργασία και εργαζόμενοι
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.