Η έννοια της πολιτικής του πολιτικού και των πολιτικών στην σύγχρονη οικονομική κρίση. Η περίπτωση του Γεωργίου Α. Παπανδρέου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η έννοια της πολιτικής του πολιτικού και των πολιτικών στην σύγχρονη οικονομική κρίση. Η περίπτωση του Γεωργίου Α. Παπανδρέου

Γκούρλιας, Βασίλειος

Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας, ο σκοπός έγκειται στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της πολιτικής και των πολιτικών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται μία βιβλιογραφική έρευνα, που αποσκοπεί στην εξέταση του πολιτεύματος στην ελληνική κοινωνία και πως εξελίχθηκε με το πέρασμα των χρόνων. Ακόμη στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή της στάσης των πολιτών απέναντι στις εξελίξεις και στις μεταρρυθμίσεις που έχουν επιτευχθεί στην Ελλάδα. Επιπρόσθετος σκοπός είναι η διεξοδική μελέτη της πολιτικής που ακολούθησε ο Γεώργιος Α. Παπανδρέου, των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποίησε και της προσφυγής του για λογαριασμό του ελληνικού κράτους στο ΔΝΤ. Όσον αφορά τη μεθοδολογία συγκέντρωσης των στοιχείων επικεντρώνεται κατά βάση στην δευτερογενή έρευνα. Συγκεκριμένα, η δευτερογενής έρευνα ασχολείται με την αναζήτηση των θεωρητικών προσεγγίσεων, που προκύπτουν μέσα από την καταγραφή και επεξεργασία ελληνικών και ξενόγλωσσων άρθρων. Ως προς τη συγκέντρωση των στοιχείων συνέβαλαν οι λέξεις – κλειδιά όπως πολιτική, πολίτης, Γεώργιος Α. Παπανδρέου, μεταρρύθμιση, οικονομική κρίση, ΔΝΤ, μνημόνιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.