Πνευματικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία στα ηλεκτρονικά μέσα, στην ηλεκτρονική βιβλιογραφία και χρήση πηγών, λογισμικού και βάσεων δεδομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Πνευματικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία στα ηλεκτρονικά μέσα, στην ηλεκτρονική βιβλιογραφία και χρήση πηγών, λογισμικού και βάσεων δεδομένων

Παυλίδου, Αλίκη

Η παρούσα εργασία με τίτλο «Πνευματικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία στα ηλεκτρονικά μέσα, στην ηλεκτρονική βιβλιογραφία και στη χρήση πηγών, λογισμικού και βάσεων δεδομένων» έχει ως στόχο να μελετήσει και να αναλύσει την ισχύουσα νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία στα ηλεκτρονικά μέσα. Το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει πολλές αλλαγές στη καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου και είναι λογικό να επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά και τον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό ακριβώς εξετάζεται στην παρούσα εργασία. Πως επηρεάζεται η νομοθεσία της πνευματικής ιδιοκτησίας από το διαδίκτυο, πως προσβάλλονται τα δικαιώματα ενός δικαιούχου, πως μπορεί να αποφευχθεί η προσβολή και αν μπορεί, πως προστατεύει ο νόμος ένα έργο και έναν δημιουργό, αλλά και πως μπορεί ο ίδιος ο δικαιούχος με τις εξουσίες που διαθέτει να περιορίσει τις παράνομες πράξεις. Τα στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί και παρουσιάζονται στη συνέχεια είναι και πρωτογενή και δευτερογενή. Τα πρωτογενή στοιχεία προέρχονται από έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω ενός ερωτηματολογίου. Από την άλλη, η άντληση για τα δευτερογενή στοιχεία έχει προέλθει από βιβλιογραφία και επιστημονικά άρθρα. Αρχικά, μελετήθηκαν οι νόμοι που ίσχυαν παλαιότερα και οι νόμοι που εφαρμόζονται στις μέρες μας, όπου κυριαρχούν τα ψηφιακά μέσα. Στη συνέχεια αναλύεται η πνευματική ιδιοκτησία αλλά και όσα σχετίζονται με τον δημιουργό ενός έργου. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας κλείνει με δύο κεφάλαια που ασχολούνται με τη πνευματική ιδιοκτησία σε συνδυασμό με το λογισμικό και με τις βάσεις δεδομένων. Το τελευταίο κεφάλαιο, αναφέρει και αναλύει τη μέθοδο που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας, όπως επίσης και τα αποτελέσματα της. Μετά από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση παρατηρείται ότι, το διαδίκτυο παρόλο που είναι ένα βασικό μέσο επικοινωνίας της σύγχρονης εποχής, επηρεάζει και δημιουργεί αρκετά προβλήματα στην πνευματική ιδιοκτησία. Αυτό συμβαίνει λόγω της ανεξέλεγκτης ελευθερίας που προσφέρει στους χρήστες της. Οι δυνατότητες και οι επιλογές που έχει κάθε χρήστης στο διαδίκτυο είναι αμέτρητες και ενώ εξελίσσεται η τεχνολογία ραγδαία, η νομοθεσία δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης. Επομένως, είναι λογικό να μην μπορεί να ελεχθεί η προσβολή των πνευματικών δικαιωμάτων. Πρόκειται για δύο ξεχωριστούς κλάδους που όμως ο ένας επηρεάζεται από την εξέλιξη του άλλου. Τη στιγμή που τα δικαστήρια δικαιώνουν τους δημιουργούς και ενοχοποιούν τα παράνομα προγράμματα και τις ιστοσελίδες, η ισχύς του διαδικτύου αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κάθε πνευματικό δημιούργημα προστατεύεται, κάθε δημιουργός έχει δικαιώματα και εξουσίες πάνω στο έργο του και ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας καταπατούνται όλα αυτά τα δικαιώματα. Αυτό οφείλεται στην ελευθερία και στην ανωνυμία που προσφέρει το διαδίκτυο. Οι δημιουργοί επιθυμούν την διαφύλαξη των έργων τους και να μπουν όρια στις πληροφορίες που παρέχει το διαδίκτυο ελεύθερα, ώστε να μην προσβάλλονται τα πνευματικά τους δικαιώματα. Αυτό θα γίνει πραγματικότητα, όταν γίνουν αλλαγές στους νόμους που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο.

Thesis
NonPeerReviewed

Πνευματική ιδιοκτησία
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.