Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ σε τοπικά-αγροτικά προϊόντα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ σε τοπικά-αγροτικά προϊόντα

Μαριανού, Χάιδω
Μαυραπίδου, Πηνελόπη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως κύριο στόχο την κατανόηση του όρου του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, με την χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής στις επιχειρήσεις να χαρακτηρίζεται ως μια πλέον αναπόφευκτη ανάγκη στη σημερινή εποχή. Η θεωρητική προσέγγιση της συγκεκριμένης εργασίας στοχεύει στη διεύρυνση των τρόπων και των μεθόδων της ηλεκτρονικής στρατηγικής μάρκετινγκ με τον τρόπο που εφαρμόζεται στα τοπικά αγροτικά προϊόντα. Αναλύονται λεπτομερώς οι τρόποι προώθησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων μέσω του Ε-Μάρκετινγκ και η σημασία που κατέχει ο αγροτικός τομέας στην οικονομία της χώρας. Ακόμη θα αναφερθούν τα προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα και προσφέρουν κέρδη και φήμη στην χώρα μας λόγω σωστής χρήσης που γίνεται μέσω τρόπων εφαρμογής του Ε-Μάρκετινγκ. Επιπροσθέτως θα διεξαχθεί πρωτογενής έρευνα σχετικά με το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Σκοπός της μελέτης και της έρευνας που πραγματοποιήθηκε είναι να ελέγξουμε κατά πόσο το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και κατ’ επέκταση το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σημαντικοί τομείς της οικονομίας της τοπικής αγοράς της Ελλάδας και σε ποιες ηλικιακές ομάδες γίνεται μεγαλύτερη χρήση του διαδικτύου για αγορά τοπικών αγροτικών προϊόντων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα κατηγοριοποιηθούν και θα αναλυθούν στο πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης SPSS. Κλείνοντας, αναφέρουμε τα συμπεράσματα της έρευνας, καθώς και τις προτάσεις μας για μελλοντικές δράσεις των επιχειρήσεων αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Αγροτικά προϊόντα
Διαδικτυακό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.