Δημόσιες σχέσεις και βιβλιοθήκες = Public relations and libraries

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημόσιες σχέσεις και βιβλιοθήκες = Public relations and libraries

Αρβανίτη, Αλεξία
Σινανάι, Άλντα

Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1903 στις ΗΠΑ, όπου ο Ivy Lee – πνευματικός πατέρας των Δημοσίων Σχέσεων – ίδρυσε το πρώτο γραφείο Public Relation.Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μια επιστήμη η οποία βασίζεται στην επαγγελματική επικοινωνία και έχει ως σκοπό την εμπιστοσύνη, την κατανόηση και τα αμοιβαία οφέλη μεταξύ του οργανισμού και του κοινού οπού απευθύνεται. Οι ομάδες κοινού οπού απευθύνονται οι Δημόσιες Σχέσεις διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό, οι βασικότερες όμως είναι οι δημοσιογράφοι, οι πελάτες, οι διανομείς, οι επενδυτές, τα στελέχη, η κοινότητα και οι προμηθευτές. Ερευνώντας την αναγκαιότητας της συνεργασίας των Δημοσίων Σχέσεων με τις βιβλιοθήκες και συγκεκριμένα με τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες διαπιστώνουμε ότι η χρήση αυτής της επιστήμης είναι απαραίτητη για τον συγκεκριμένο οργανισμό παρόλο που δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες προφέρουν σημαντικό έργο στην εκπαίδευση των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν εννοούμε μόνο με την παροχή συγγραμμάτων αλλά και την παροχή υπηρεσιών όπως διοργάνωση σεμιναρίων ή ημερίδων, ενημερωτικά φυλλάδια για τα κοινά τους κ.α. Η έρευνα που διεξήχθη για την διερεύνηση του κατά πόσο σημαντικές είναι οι Δημόσιες Σχέσεις στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ήταν αρκετά δύσκολη. Δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικής μορφής το οποίο διανεμήθηκε έπειτα από έρευνα που κάναμε σε Βιβλιοθηκονόμους όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ του Νομού Αττικής. Από τις απαντήσεις που συλλέξαμε, καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα και αποτελέσματα αυτά αποτελούνται αποκλειστικά από την έρευνα της εργασίας αυτής.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιβλιοθήκες
Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.