Η συμβολή της πολυγλωσίας στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η συμβολή της πολυγλωσίας στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας

Μαρνελάκη, Μαρία

Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο θέμα την πολυγλωσσία και πως συντελεί και βοηθάει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή θα αναπτύξουμε στη συνέχεια και θα αναφερθούμε σε θέματα όπως είναι η έννοια του μάνατζμεντ, θα αναφερθούμε στον στρατηγικό σχεδιασμό, τι είναι μία επιχείρηση, πως δημιουργείται και ποιες είναι οι μορφές που μπορεί να έχει. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για την έννοια της επιχειρηματικότητας και θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε σε κάποιους ορισμούς. Στη συνέχεια θα πούμε για την σχέση που υπάρχει μεταξύ της επιχειρηματικότητας και της ηθικής, αλλά και θα αναφερθούμε σε έννοιες όπως είναι η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα σε συνάρτηση πάντα με την επιχειρηματικότητα και την πολυγλωσσία. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τρόπους που συντελούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και θα παραθέσουμε κάποια γενικά στοιχεία. Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα μας απασχολήσει η εταιρική κουλτούρα, η έννοιά της, η σημασία της για μία επιχείρηση καθώς και η επίδραση και συμβολή της στη λειτουργία και εξέλιξή της. Επίσης, θα αναφερθούμε σε λειτουργίες της εταιρικής κουλτούρας και πως σχετίζεται με την στρατηγική μάρκετινγκ. Στο κεφάλαιο αυτό ακόμα θα πούμε για τον ρόλο που διαδραματίζουν τα εθνικά χαρακτηριστικά στις επιχειρήσεις και θα εξετάσουμε εάν και πως συμβάλλει η διαφορετικότητα στην ανάπτυξη μίας επιχείρησης. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για τον όρο πολυγλωσσία, θα προσπαθήσουμε να τον εξηγήσουμε εννοιολογικά, θα αναφέρουμε στοιχεία για την πολυγλωσσία στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή ένωση. Θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε την ύπαρξη πολυγλωσσίας ή μη στις ελληνικές επιχειρήσεις και θα συνεχίσουμε με τα πλεονεκτήματα της πολυγλωσσίας στην λειτουργία μίας επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική κουλτούρα
Επιχειρηματική ηθική
Ανταγωνισμός
Διοίκηση και οργάνωση
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.