Η ελληνική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Ιανουάριος - Ιούνιος 2014). Ανάλυση των δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Η πολιτική ατζέντα της προεδρίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η ελληνική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Ιανουάριος - Ιούνιος 2014). Ανάλυση των δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Η πολιτική ατζέντα της προεδρίας

Περλεπέ, Βασιλική

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι μία ένωση Ευρωπαϊκών κρατών-μελών μοναδική στον κόσμο. Δεν είναι ένα ομόσπονδο κράτος όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί οι χώρες που την αποτελούν εξακολουθούν να είναι ανεξάρτητα, κυρίαρχα έθνη. Επίσης, δεν είναι ούτε απλώς ένας διακυβερνητικός οργανισμός όπως τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί οι χώρες μέλη της συνενώνουν μέρος των εθνικών κυριαρχιών τους και έτσι αποκτούν μεγαλύτερη συλλογική δύναμη και επιρροή απ' ότι αν ενεργούσαν μεμονωμένα. . Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, για πέμπτη φορά μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το 1981. Η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιήθηκε σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο για την Ευρώπη και κυρίως για τη χώρα μας. Μέσα σε ένα τέτοιο κοινωνικοοικονομικό κλίμα θα προσπαθήσουμε και εμείς να κάνουμε μία ανάλυση των δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της Ελληνικής προεδρίας ρίχνοντας φώς στην πολιτική ατζέντα της προεδρίας αυτής και κάνοντας έναν απολογισμό των πεπραγμένων της.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.