Μαστίτιδες των βοοειδών: πρόληψη, εντοπισμός, θεραπεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μαστίτιδες των βοοειδών: πρόληψη, εντοπισμός, θεραπεία

Λαϊνάς, Βασίλειος
Σαλκίμης, Γεώργιος

Είναι γνωστό ότι οι μαστίτιδες αποτελούν σήμερα μία πραγματική μάστιγα για την Εθνική Οικονομία μειώνοντας τη παραγόμενη ποσότητα γάλακτος, υποβαθμίζοντας τα προϊόντα του γάλακτος και την εν γένει υγιεινή τους κατάσταση. Η καταπολέμηση αυτής της μάστιγας δε γίνεται βραχυπρόθεσμα και απαιτεί γνώσεις και θέληση τόσο των παραγωγών όσο και της Πολιτείας. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πιο συστηματική προσπάθεια για βελτίωση της καταστάσεως αυτής, αλλά έχουμε να διανύσουμε ακόμη πολύ δρόμο για να μπορούμε να συγκριθούμε με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα διάφορα μέσα θεραπείας αφ’ ενός μεταφράζονται σε χρηματικό κόστος, αφ’ ετέρου σε μεταφορά στο γάλα πρόσθετων ουσιών (αντιβιοτικά κ.λ.π) που εγκυμονούν κινδύνους τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στην τεχνολογική επεξεργασία του γάλακτος. Τόσο σε προηγούμενη έκδοση της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος περί των αντιβιοτικών και μαστίτιδων όσο και στη σημερινή πλέον εκτεταμένη μορφή, εκτίθενται όλα τα μέχρι σήμερα δεδομένα περί των μαστίτιδων, αίτια που την προκαλούν, καταπολέμηση και παρέχονται σαφής οδηγίες και πληροφορίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζώα - Ασθένειες
Βοοειδή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.