Η προβολή των θεμάτων των αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τα ΜΜΕ: η κάλυψή τους στον ημερήσιο ελληνικό τύπο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η προβολή των θεμάτων των αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τα ΜΜΕ: η κάλυψή τους στον ημερήσιο ελληνικό τύπο

Ζαχαρού, Αγορίτσα

Η εκπαίδευση και η μόρφωση είναι από τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης μίας κοινωνίας, ώστε τα μέλη της να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να ανταπεξέλθουν στις συνεχείς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση μάλιστα προσφέρει τα εφόδια κυρίως για επαγγελματική ανέλιξη σε διάφορα επίπεδα. Όσον αφορά την Ελλάδα, τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ (Τεχνολογικά Επαγγελματικά Ιδρύματα) έχουν έρθει αντιμέτωπα με τη συζήτηση και θέσπιση νομοθετικών αλλαγών στη Βουλή. Τόσο τα γεγονότα αυτά, όσο και οι αντιδράσεις σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις καλύφθηκαν από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), με σκοπό την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, έτσι ώστε να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κοινής αντίληψης για τις εκπαιδευτικές αλλαγές. Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση του τρόπου που καλύπτονται οι αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τον ελληνικό έντυπο Τύπο, αλλά και στο πως αυτές μεταδίδονται στο αναγνωστικό κοινό. Για αυτόν τον σκοπό, επιλέχθηκαν τέσσερις εφημερίδες με πανελλήνια κάλυψη και συγκεντρώθηκαν όλα τα άρθρα που έχουν αναφορές για τις αλλαγές που αφορούν την τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο έτος 2012, ώστε να αναλυθούν με τη μέθοδο της Ανάλυσης Περιεχομένου (ΑΠ). Η επιστημονική ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από τα άρθρα χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των τεσσάρων εφημερίδων, ώστε να εντοπιστούν οι μεταξύ τους διαφορές, αλλά και να εξαχθούν συμπεράσματα για τη συνολική εικόνα της αντιμετώπισης του ελληνικού Τύπου για το εξεταζόμενο θέμα. Με αυτόν τον τρόπο, προκύπτουν προτάσεις βελτίωσης για την προβολή των αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως επίσης θέματα για περαιτέρω διερεύνηση σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.