Ανάλυση swot ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού: μελέτη περίπτωσης του ξενοδοχείου Βεργίνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάλυση swot ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού: μελέτη περίπτωσης του ξενοδοχείου Βεργίνα

Πάπριτσα, Μαρίνα

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας πτυχιακής εξετάζεται τόσο από βιβλιογραφικές όσο και από διαδικτυακές αναφορές η έννοια της στρατηγικής και ο ρόλος που κατέχει εντός και εκτός της επιχείρησης. Αναλύεται το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μιας εταιρείας με κύριο στόχο την παρουσίαση των διαφορών τους. Στην επόμενη ενότητα, γίνεται μία εκτενής αναφορά στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην σπουδαιότητά του. Αναλύεται η μεθοδολογία του αλλά και τα εργαλεία του έτσι ώστε να οδηγήσει την διοίκηση της εταιρείας στην λήψη αποφάσεων κατάλληλες για την βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης. Στο τρίτο κεφάλαιο σε συνάρτηση με το προηγούμενο σημειώνεται ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του στρατηγικού σχεδιασμού, η ανάλυση SWOT. Δίνεται έμφαση στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της αλλά και στους λόγους που χαρακτηρίζεται ως το σπουδαιότερο εργαλείο για μια οργανωμένη επιχείρηση. Σημαντικό δε να αναφερθεί ότι με την ορθή χρήση της SWOT και την κατάλληλη ανάλυση, η εταιρεία μπορεί να κερδίσει μεγάλο κομμάτι του ανταγωνισμού αλλά και να αποτρέψει τους κινδύνους γύρω της. Στη συνέχεια ακολουθεί το σημαντικότερο από τα κεφάλαια της εργασίας, έπειτα από διαδικτυακή επισκόπηση-έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το ξενοδοχείο Βεργίνα της Θεσσαλονίκης. Σε αυτή την ενότητα γίνεται ο εντοπισμός και η καταγραφή των δυνατών και αδύνατων σημείων του ξενοδοχείου, που είτε αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του είτε επηρεάζουν αρνητικά την βιωσιμότητα και παραγωγικότητά του. Επιπρόσθετα και αφού ολοκληρωθεί η θεωρητική προσέγγιση της ανάλυσης SWOT στο ξενοδοχείο καταγράφονται και οι ευκαιρίες που μπορούν να δράσουν για την απόκτηση ηγετικής θέσης στον ανταγωνισμό αλλά και οι απειλές που μπορούν να αποτελέσουν μεγάλο κίνδυνο. Με βάση τα παραπάνω, στο ίδιο κεφάλαιο ακολουθούν προτάσεις σχετικά με την στρατηγική που μπορεί να αναπτύξει το ξενοδοχείο Βεργίνα με στόχο την αύξηση των επισκεπτών του και την αύξηση της θέσης του στην αγορά του ανταγωνισμού συγκριτικά με ξενοδοχεία της κατηγορίας του. Τέλος, στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο και συνοψίζοντας τα παραπάνω δεδομένα παρατίθενται τα συμπεράσματα που έχουν δημιουργηθεί έπειτα από εκτεταμένη μελέτη για την εκπόνηση και ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχεία
Επιχειρηματικός προγραμματισμός
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.