Εταιρική κοινωνική ευθύνη (Ε.Κ.Ε.): η οικοδόμηση μιας νέας σχέσης ανάμεσα στην επιχείρηση και την κοινωνία: μελέτη περίπτωσης ΟΠΑΠ Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη (Ε.Κ.Ε.): η οικοδόμηση μιας νέας σχέσης ανάμεσα στην επιχείρηση και την κοινωνία: μελέτη περίπτωσης ΟΠΑΠ Α.Ε.

Βαϊτσίδου, Ξανθή

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μιας έννοιας που παρά την ευρύτατη διάδοση και υιοθέτηση της τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να δοκιμάζεται και να αμφιταλαντεύονται οι αξίες της. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει την σημασία του όρου Ε.Κ.Ε., καθώς και κάποια χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούν πλέον οι επιχειρήσεις ώστε να γίνουν κοινωνικά αποδεκτές. Πιο συγκεκριμένα όμως, βασικός στόχος είναι η μελέτη της οικοδόμησης μιας σχέσης μεταξύ της επιχείρησης και της κοινωνίας. Για να γίνουν όλα αυτά κατανοητά, εξετάζεται η περίπτωση της εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε. Μέσα από αναφορές ενεργειών, παρουσιάζεται ο βαθμός που η εταιρεία συνδέεται με την κοινωνία και το περιβάλλον. Επιπλέον, προβάλλονται οι δράσεις που ακολουθεί η εταιρεία για να πραγματοποιήσει τους στόχους της σχετικά με την κοινωνική υπευθυνότητα και τέλος, τα αποτελέσματα που έχει φέρει ο κοινωνικός απολογισμός του 2012. Η μεθοδολογία, με βάση την οποία προσεγγίζεται το θέμα, είναι ποιοτική και ανήκει στην δευτερογενή έρευνα. Έγινε μελέτη σε έγγραφα και αρχεία που είχαν ήδη δημοσιευθεί κάπου. Οι πηγές της έρευνας είναι κυρίως διάφορες ιστοσελίδες, που αφορούν την ΟΠΑΠ Α.Ε., τόσο πληροφορίες που μετέφερε η ίδια η εταιρεία, όσο και άρθρα που δημοσιεύθηκαν από άλλους ερευνητές. Επίσης, διερευνήθηκε η έννοια της Ε.Κ.Ε., είτε με την βοήθεια του διαδικτύου, είτε σε βιβλία που εκδόθηκαν, κατά καιρούς, σχετικά με το θέμα. Η εργασία ολοκληρώνεται συνοψίζοντας τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης, τα οποία καταλήγουν κυρίως στο ότι η Κοινωνική Υπευθυνότητα μπορεί να εγγυηθεί μια μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα σε μια επιχείρηση και ευημερία σε όλη την κοινωνία. Λέξεις – κλειδιά: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Επιχειρήσεις, Κοινωνία, Άνθρωπος, Περιβάλλον, Συμμέτοχοι, Αθλητισμός, Σεβασμός, Συνείδηση

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Τυχερά παιχνίδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.