Ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου

Σύρκος, Ιωάννης

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να υπογραμμίσει την σπουδαιότητα των εξαγωγών ελαιολάδου για την εθνική πολιτική και οικονομία της Ελλάδας, αλλά και να αναδείξει τα προβλήματα που μαστίζουν αυτόν τον τομέα, θέτοντας σε κίνδυνο την παρούσα θέση της Ελλάδας στις παγκόσμιες εξαγωγές ελαιολάδου. Γίνεται αναφορά στην θέση του ελαιολάδου στην παγκόσμια αγορά, ενώ μελετώνται οι εξαγωγές που πραγματοποίησε η Ελλάδα πριν και μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά κυρίως δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο 1990 – 2000, όπου και αναλύονται οι εξαγωγές παρθένου, επεξεργασμένου και γενικά του συνόλου του ελληνικού ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρίτες χώρες του κόσμου. Μεγάλη προσοχή δίνεται στην Ιταλία, λόγω του ότι αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα ελληνικού ελαιολάδου (κυρίως χύμα) και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, λόγω της εντυπωσιακής αύξησης του ενδιαφέροντος που δείχνουν οι καταναλωτές της για το ελαιόλαδο και διότι ενδέχεται στο μέλλον να εξελιχθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ελαιολάδου. Προβάλλονται τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στις εξαγωγές ελαιολάδου της, διαχωρίζοντάς τα σε διαρθρωτικά (πρωτογενής τομέας – τυποποιητικές επιχειρήσεις – σε επίπεδο κράτους και φορέων του) και σε προβλήματα προώθησης και μάρκετινγκ που είναι και τα κυριότερα που θα πρέπει να ξεπεραστούν. Επίσης αναφέρονται και οι διάφοροι μηχανισμοί χρηματοδότησης ενεργειών προώθησης της κατανάλωσης ελαιολάδου. Παρουσιάζονται τα διάφορα συστήματα τιμών και ενισχύσεων που ίσχυαν και ισχύουν ακόμα, οι αλλαγές στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) του ελαιολάδου, καθώς και η κοινοτική νομοθεσία του. Τέλος, αξιολογώντας όλα τα παραπάνω, παρουσιάζονται ορισμένες προτάσεις στην επίτευξη άμεσων, μεσοπρόθεσμων ή και μακροπρόθεσμων λύσεων ώστε να υπάρξουν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όσον αφορά το ελαιόλαδο και τον αγροτικό τομέα γενικότερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα - Μάρκετινγκ
Διεθνές εμπόριο
Ελαιόλαδο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.