Προγραμματισμός και υλοποίηση δράσεων δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας αναπτυξιακών οργανισμών. Η περίπτωση της αναπτυξιακής Πέλλας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Προγραμματισμός και υλοποίηση δράσεων δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας αναπτυξιακών οργανισμών. Η περίπτωση της αναπτυξιακής Πέλλας

Κύρκος, Χρήστος

Η μορφή των αναπτυξιακών εταιρειών που θα ασχοληθούμε είναι: ● Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες με αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεων τους, και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του δήμου, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα κλπ. Ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά με την απόπειρα ενός ορισμού: AN.ET είναι ένα εταιρικό σχήμα: ► Έχει επιχειρησιακή λειτουργία και δομή Ανώνυμης Εταιρείας. ► Έχει ως περιοχή αναφοράς τουλάχιστον έναν νόμο. ► Συμμετέχουν οι περισσότεροι τοπικοί φορείς (Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, Τοπική ένωση δήμων, Συνεταιρισμοί, επιμελητήρια κ.α.). ► Στοχεύει στην εφαρμογή ολοκληρωμένης τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης χωρίς να υποκαθιστά τους συμβαλλόμενους.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπτυξιακός προγραμματισμός
Δημόσιες σχέσεις
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.