Στρατηγικές και τεχνικές που επιλέγουν οι άνθρωποι για να εξυψώσουν ή να προστατεύσουν τη θετικότητα των αυτοαντιλήψεών τους και πως τα χειρίζονται στο επίπεδο των δημοσίων σχέσεων (στον ενδοεπιχειρησιακό τομέα)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Στρατηγικές και τεχνικές που επιλέγουν οι άνθρωποι για να εξυψώσουν ή να προστατεύσουν τη θετικότητα των αυτοαντιλήψεών τους και πως τα χειρίζονται στο επίπεδο των δημοσίων σχέσεων (στον ενδοεπιχειρησιακό τομέα)

Καραλή, Χρυσάνθη
Λασκαράκη, Αικατερίνη

Το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας δεν είναι πάντα κατάλληλo για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της αυτοεκτίμησης των εργαζομένων. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό περιβάλλον της εργασίας τους τα οποίο καταστρέφουν την αυτοεκτίμηση τους. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι μια απλή υπόθεση, δεδομένου ότι η έλλειψη αυτοεκτίμησης στους εργαζόμενους, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη σωματική και ψυχική τους υγεία. Επιπλέον, είναι προφανές ότι, όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα σε εναν οργανισμό, είναι δύσκολο για τον οποιοδήποτε, είτε είναι ανώτερο διοικητικό στέλεχος ή απλός εργαζόμενος, να είναι παραγωγικός και αποτελεσματικός. Η παρούσα εργασία βασίστηκε στην βιβλιογραφική μελέτη της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας επάνω σε θέματα Βιομηχανικής και Οργανωτικής Ψυχολογίας, Ψυχολογίας της Απασχόλησης, Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Ηγεσίας. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο, ορίστηκαν δύο πολύ σημαντικές έννοιες, εκείνες της αυτοεκτίμησης και της αυτοαντίληψης. Στο επόμενο κεφάλαιο, αναλύθηκε η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης και περιγράφηκαν οι πολλαπλές διαστάσεις της. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναπτύχθηκε η έννοια της ηγεσίας μέσα στους χώρους εργασίας και η σχέση της με την συναισθηματική νοημοσύνη. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται η έννοια της Ψυχολογίας της εργασίας. Αναφέρονται εκείνοι οι κλάδοι της σύγχρονης Ψυχολογίας που ασχολούνται με αυτή και παρουσιάζονται οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογία του εργαζομένου. Στο επόμενο κεφάλαιο, αναλύεται το πως φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα μέσα στο εργασιακό περιβάλλον μπορούν να δημιουργήσουν αρνητικά συναισθήματα στους εργαζομένους και τελικά να καταστρέψουν το οικοδόμημα της αυτοεκτίμησής του. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτήν τη μελέτη και τα οποία συνδέουν όλους τους προαναφερόμενους τομείς με θέματα όπως είναι η φυσική και πνευματική υγεία των εργαζομένων αλλά και η ικανότητά τους να είναι δημιουργικοί και παραγωγικοί στην εργασία τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία
Εργασία και εργαζόμενοι
Συναισθηματική νοημοσύνη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.