Η τουριστική προβολή του Ολύμπου. Μια ολοκληρωμένη πρόταση στρατηγικής προβολής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η τουριστική προβολή του Ολύμπου. Μια ολοκληρωμένη πρόταση στρατηγικής προβολής

Νικολή, Βάια

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο Τουρισμός και γενικότερα η ταξιδιωτική βιομηχανία, έχει παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέγγισης, μιας και χαρακτηρίζεται από μία σημαντική αύξηση και παράλληλα από την ανάπτυξη του ως επιστημονικός κλάδος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αποκτήσει ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται ο Τουρισμός, η συμβολή του στην ανάπτυξη του κάθε τόπου, καθώς επίσης και οι επιπτώσεις που επιφέρει στην κοινωνία, στον πολιτισμό και στο φυσικό περιβάλλον. Ο Τουρισμός αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία της χώρας μας και έχει επιφέρει γενικά αλλαγές σε όλους τους τομείς, συντελώντας αποφασιστικά στην αναζωογόνηση της, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές στις οποίες εμφανίζεται εντονότερα η οικονομική πρόοδος, χάρη κυρίως στην «ατμομηχανή» που λέγεται τουριστική και ταξιδιωτική βιομηχανία. Παρόλα όμως τα πασιφανή πλεονεκτήματα, εμφανίστηκαν οι παρενέργειες, προς επίρρωσιν του ρητού «ουδέν καλόν αμιγές κακού». Ιδίως το περιβάλλον αλλά και η κοινωνία και ο πολιτισμός κάθε τουριστικού προορισμού, δέχτηκαν σημαντικές επιπτώσεις με την εμφάνιση του «μαζικού τουρισμού» που αναπτύχθηκε τις δεκαετίες 1970 και 1980 και είχε ως αποτέλεσμα την φθορά και την αλλοίωση του φυσικού πλούτου. Έπειτα, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι αρμόδιες αρχές και οι υπεύθυνοι φορείς, άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι ο Τουρισμός, χωρίς την κατάλληλη διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης, θα επιφέρει συνέπειες περισσότερο αρνητικές παρά θετικές. Εντός αυτών των πλαισίων, τίθεται ως πρώτη προτεραιότητα, η προοπτική εφαρμογής μίας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, υιοθετώντας τις αρχές της «αειφόρας ανάπτυξης» (προωθώντας τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού), της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και της φέρουσας ικανότητας του Ολύμπου, αφού όμως κατανοήσουμε πρώτα τον καθοριστικό ρόλο των Δημοσίων Σχέσεων και επιλέξουμε τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα/εργαλεία για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός
Δημόσιες σχέσεις
Τουριστική ανάπτυξη
Τουριστικό μάρκετινγκ
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.