Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας από τους φοιτητές της Καστοριάς=The use of electronic communication media from the students of kastoria

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας από τους φοιτητές της Καστοριάς=The use of electronic communication media from the students of kastoria

Δημητροπούλου, Αλεξάνδρα

Οι Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες και η Θεωρία της Δραστηριότητας υποθέτουν πως ο άνθρωπος μαθαίνει και διαμορφώνεται μέσα από τη χρήση εργαλείων σε κάθε του δραστηριότητα. Η επικοινωνία στον 21ο αιώνα διεξάγεται σε καθημερινή βάση με τη χρήση εργαλείων. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αποκρυπτογραφηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν και προωθούν τη διαμεσολαβημένη επικοινωνία. Να αποσαφηνιστούν οι μεταβολές που δημιουργούνται στην επικοινωνία, στον άνθρωπο και κατ’ επέκταση στην κοινωνία, εάν αυτό συμβαίνει. Η προσέγγιση του διερευνητικού ερωτήματος έγινε με τη χρήση ποιοτικής έρευνας. Ως εργαλείο επιλέχθηκαν οι συνεντεύξεις βάθους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία των φοιτητών του τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, του Τεχνολογικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας. Εφαρμόστηκε θεματική ανάλυση στο περιεχόμενο των συνεντεύξεων και κωδικοποίηση των τριών σταδίων. Στα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας καταγράφηκε εύρος νοημάτων που περιγράφουν την κοινωνική, ψυχολογική, οικονομική, …, διάσταση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων ως εργαλεία επικοινωνίας. Εργαλεία, που όπως αποδεικνύεται από την έρευνα είναι απαραίτητα στον άνθρωπο.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Κοινωνικά δίκτυα
Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.