Η υιοθέτηση πράσινου μάρκετινγκ από τις ελληνικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η υιοθέτηση πράσινου μάρκετινγκ από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Φανιάδης, Μάριος

Η υπερθέρμανση του πλανήτη, η υποβάθμιση του επιπέδου του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα, η αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η συνεχής εξάντληση των φυσικών πόρων του πλανήτη, είναι κάποια από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες δεκαετίες. Το ευρύ κοινό σήμερα έχει αρχίσει να μαθαίνει και να κατανοεί τον αντίκτυπο που θα έχουν στη ζωή του τα περιβαλλοντικά προβλήματα κι έτσι, έχει αρχίσει να ενεργοποιείται. Κάτω από αυτό το σενάριο της παγκόσμιας ανησυχίας και τις μακροχρόνιες πιέσεις παγκόσμιων οργανισμών και επιστημόνων και εν συνεχεία του πρωτοκόλλου του Κυότο, που αποτελεί διεθνείς πλαίσιο για τη καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών, οι κυβερνήσεις ''πιέζουν'' τις επιχειρήσεις ώστε να λαµβάνουν το Πράσινο Μάρκετινγκ ως μέρος της στρατηγικής τους για την προώθηση των προϊόντων τους µε την υιοθέτηση περιβαλλοντικών δεδομένων. Έτσι, παρατηρείται στις μέρες μας όλο και πιο έντονα η εισαγωγή προϊόντων στα ράφια των καταστημάτων, υπηρεσίες και λειτουργίες εταιριών που ισχυρίζονται, υποστηρίζουν και τονίζουν την φιλικότητά τους προς το περιβάλλον. Η αύξηση των πράσινων απαιτήσεων των πελατών έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές ανησυχίες τους, επιδιώκοντας υψηλότερα περιθώρια κέρδους γνωρίζοντας ότι όποιος δεν ακολουθήσει την τάση αυτή, θα βγει από την αγορά. Το Πράσινο Μάρκετινγκ δείχνει να έχει αποτελέσματα και οφέλη σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον προσθέτοντας ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια αυτών που το χρησιμοποιούν. Αρκετές επιχειρήσεις και οργανισμοί γνωρίζοντας ότι είναι ένα κομμάτι της αγοράς με πολλά λεφτά, στρέφονται στην αειφόρο ανάπτυξη και σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας με σκοπό μέσα από τη περιβαλλοντική τους υπευθυνότητα να δημιουργήσουν πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών. Η εργασία αυτή εξετάζει την έννοια του Πράσινου Μάρκετινγκ και την υιοθέτησή του από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης αναλύει τα κίνητρα των επιχειρήσεων για να στραφούν στο Πράσινο μάρκετινγκ και την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και τις στρατηγικές που πρέπει να εφαρμόζουν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι της ανάλυσης περιεχομένου μέσω εκθέσεων "Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας" των επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Οικολογικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.