Τουριστική διαφήμιση στην Ελλάδα σε περίοδο οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Τουριστική διαφήμιση στην Ελλάδα σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Καλιαμούρη, Στεφανία

Ο τουρισμός, ως ένα παγκόσμιο οικονομικό φαινόμενο, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με συγκεκριμένο ορισμό, λόγω του ότι κάθε χώρα και κάθε άτομο την αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Βέβαια, ως ένα παγκόσμιο οικονομικό φαινόμενο, ο τουρισμός σε κατάσταση οικονομικής κρίσης και μάλιστα παγκόσμιας, όπως και συμβαίνει τα τελευταία πέντε χρόνια παγκοσμίως, δέχεται ιδιαίτερα αρνητικές επιδράσεις. Στα πλαίσια λοιπόν μιας τέτοιας δύσκολης οικονομικής κατάστασης θεωρήθηκε σημαντική η διεξαγωγή της παρούσας εργασίας, στη προσπάθεια προσέγγισης ενός τέτοιου φαινομένου. Αρχικά, το πρώτο κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τον τουρισμό και το δεύτερο μέρος απο την διαφήμιση.Στο πρώτο κεφάλαιο, λοιπόν, θα γίνει περιγραφή της έννοιας του τουρισμού από στοιχεία που συλλέχθηκαν από δευτερογενή πηγές, στα πλαίσια διεξαγωγής της παρούσας εργασίας. Θα γίνει μια προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης του περιεχομένου και της υπόστασης του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του τουρισμού, στις μορφές και στα είδη του, καθώς επίσης και ανάλυση του τουριστικού προιόντος. Επιπλέον, θα γίνει εννοιολογική προσέγγιση της έννοιας της διαφήμισης, καθώς επίσης περιγραφή και ανάλυση των βασικών αρχών που την περικλείουν. Τέλος, θα γίνει αναφορά και περιγραφή για τα είδη, καθώς επίσης και τα μέσα της διαφήμισης. Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται σύνδεση του τουρισμού με την διαφήμιση. Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτο επίπεδο γίνεται λόγος για την θέση που κατέχει η διαφήμιση στο τουρισμό, καθώς επίσης και την θέση των παραδοσιακών και πιο σύγχρονων μέσων ενημέρωσης στον τουρισμό. Σε δεύτερο επίπεδο, γίνεται περιγραφή και ανάλυση για πιο πρακτικά θέματα, δηλαδή για την επιλογή των κατάλληλων μέσων και τον σκοπό που εξυπηρετούν στον τομέα της διαφήμισης. Βέβαια δεν θα μπορούσε να μην γίνει λόγος για το διαδίκτυο και συγκεκριμένα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ύστερα από την τόσο ραγδαία εξέλιξη τους, όσον αφορά την συμβολή τους στον τουρισμό. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα συσχετιστεί βιβλιογραφικά η συμβολή της διαφήμισης στον τουρισμό σε περίοδο οικονομικής κρίσης και οι επιπτώσεις που επιφέρει μια τέτοια κατάσταση στον τομέα του τουρισμού και της διαφήμισης ξεχωριστά. Πρώτα απ όλα όμως θεωρείται σκόπιμο να γίνει μια θεωριτική προσέγγιση τόσο για την έννοια της οικονομικής κρίσης και των χαρακτηριστικών της όσο και για τις επιδράσεις της. Συνεχίζοντας, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, η μέθοδος συλλογής στοιχείων που επιλέχθηκε για την διεξαγωγή της και το δείγμα από το οποίο συλλέχθηκαν τα στοιχεία. Βασικό αποτελεί και η αναφορά στους περιορισμούς που παρουσιάστηκαν κατά την διεξαγωγή της έρευνας. Το πέμπτο κεφάλαιο αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως προέκυψαν από την διεξαγωγή της έρευνας. Κλείνοντας, το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, παραθέτονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις τα οποία προέκυψαν από την μελέτη της βιβλιογραφικής έρευνας και από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση - Τουριστικό εμπόριο
Διαφήμιση
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.