Μη κυβερνητικοί οργανισμοί και διαδικτυακή επικοινωνία. Δημιουργία ολοκληρωμένης διαδικτυακής επικοινωνίας, με τη χρήση πολυμέσων και κοινωνικών δικτύων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μη κυβερνητικοί οργανισμοί και διαδικτυακή επικοινωνία. Δημιουργία ολοκληρωμένης διαδικτυακής επικοινωνίας, με τη χρήση πολυμέσων και κοινωνικών δικτύων

Μπαλιαμή, Χριστίνα

Οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί έχουν, σε όλο τον κόσμο, θετικό ρόλο, ενημερώνοντας την κοινή γνώμη και προάγοντας τη συνεργασία, για την ανάπτυξη ή την τεχνική υποστήριξη της ανθρωπιστικής δράσης. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε πως ο αριθμός των ΜΚΟ έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς πολλές φορές βλέπουμε ότι και οι μεγάλες εταιρείες καταλαβαίνουν ότι μπορούν να αποκομίσουν μεγάλα οφέλη, από τη συνεργασία τους, με τους ΜΚΟ. Βέβαια το γεγονός ότι καθημερινά μαθαίνουμε το έργο διάφορων ΜΚΟ που ασχολούνται με σημαντικά θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην χρήση των νέων τεχνολογιών. Πολλοί ΜΚΟ χρησιμοποιούν την διαδικτυακή επικοινωνία ώστε, να προβληθούν και να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερο κοινό ή βοήθεια, είτε αυτή είναι χρηματική είτε εθελοντική εργασία. Αναμφισβήτητα, η συνεχής και αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας φέρνει νέους τρόπους προβολής. Οι οποίοι, τονίζουν την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού, με την χρήση νέων μεθόδων προσέλκυσης κοινού. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την προβολή ενός ΜΚΟ μέσω της διαδικτυακής επικοινωνίας, με τη χρήση πολυμέσων και κοινωνικών δικτύων. Γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ένας ΜΚΟ χρησιμοποιεί όλα αυτά τα εργαλεία αλλά και τα θετικά που προκύπτουν μέσω της χρήσης αυτών. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, έγινε μια έρευνα σχετικά με την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους ΜΚΟ της Ελλάδας. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε συνεργασία με τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό «Σχεδία στη πόλη» ώστε, να δημιουργηθεί ολοκληρωμένη διαδικτυακή προβολή και επικοινωνία του οργανισμού, με τη χρήση πολυμέσων και κοινωνικών δικτύων.

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.