Πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα και η τουριστική προβολή της. Η περίπτωση του τουριστικού προορισμού Καστοριά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα και η τουριστική προβολή της. Η περίπτωση του τουριστικού προορισμού Καστοριά

Μαθιουδάκη, Ευτυχία
Ντάμπου, Άννα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα και η τουριστική προβολή της. Η περίπτωση του τουριστικού προορισμού Καστοριά», επικεντρώνεται στον τομέα του τουρισμού της Δυτικής Ελλάδας γενικά και της Καστοριάς ειδικά, μέσα από την ανάλυση των τουριστικών προτύπων που συναντάμε σε αυτές τις περιοχές. Μία σύντομη αναφορά στα κεφάλαια που ακολουθούν είναι: Στο 1ο κεφάλαιο αναφέρονται τα πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης, το 2ο αφορά τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και τον τουρισμό τους, στο 3ο ακολουθεί η μεθοδολογία, στο 4ο αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού της Καστοριάς, στο 5ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη δημιουργία ενός 5χρονου marketing plan προβολής και τέλος στο 6ο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προκύπτουν από την συγκεκριμένη εργασία. Κλείνοντας σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την εκπόνηση αυτής της εργασίας, τα συμπεράσματα είναι ότι η Καστοριά είναι μία πόλη που έχει να αναδείξει πολλά προτερήματα και με τις κατάλληλες τεχνικές από τους αρμόδιους φορείς, υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης όσον αφορά την αύξηση του τουρισμού της.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Μάρκετινγκ
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.