Η χρήση των φυτοφαρμάκων και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η χρήση των φυτοφαρμάκων και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον

Φωσκόλου, Δήμητρα
Πυρουλάκη, Βασιλική

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιαστούν οι κατηγορίες των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται περισσότερο, αλλά και οι αυξομειώσεις στις ποσότητες παραγωγής και κατανάλωσης, εξαγωγών και εισαγωγών. Οι κατηγορίες των φυτοφαρμάκων αυτών είναι τα εντομοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα και τα μυκητοκτόνα – βακτηριοκτόνα. Στο κεφάλαιο 2 θα παρουσιαστούν οι ποσότητες παραγωγής και κατανάλωσης των παραπάνω φυτοφαρμάκων, καθώς και οι ποσότητες των ιδίων φυτοφαρμάκων που έχουν εισαχθεί και εξαχθεί από και προς την Ελλάδα. Ακόμη θα σχολιαστούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων αυτών. Το κεφάλαιο 2 συμπεριλαμβάνει τις επιπτώσεις που έχει η χρήση των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον και κατά συνέπεια στον άνθρωπο. Το κεφάλαιο 3 θα περιλαμβάνει τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν για τη χρήση φυτοφαρμάκων, αλλά και την Κοινή Αγροτική Πολιτική που ακολουθούν οι χώρες που ανήκουν στην Ε.Ε. Το κεφάλαιο 4 θα περιλαμβάνει την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η βιολογική γεωργία. Ακόμη θα αναλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα, αλλά και παλαιότερα η βιολογική γεωργία. Επίσης θα αναφερθεί η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτοφάρμακα
Βιολογική γεωργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.