Δεξιότητες του μάνατζμεντ και αποτελεσματικότερη επικοινωνία στο χώρο της εργασίας. Διαχείριση κρίσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δεξιότητες του μάνατζμεντ και αποτελεσματικότερη επικοινωνία στο χώρο της εργασίας. Διαχείριση κρίσεων

Κουτσουδάκη, Αικατερίνα-Μαρίνα
Ζησιμοπούλου, Ειρήνη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει και να αποδείξει ότι, όταν ένας οργανισμός βασίζεται και εφαρμόζει τις αρχές του management, της εσωτερικής επικοινωνίας αλλά και το σχέδιο διαχείρισης μιας κρίσης, τότε επιτυγχάνει την εύρυθμη λειτουργία του. Επιπλέον να καταγράψει ποιες είναι οι δεξιότητες ενός manager, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Τέλος, θα γίνει μελέτη της περίπτωσης της βρετανικής εταιρείας BP και την κρίση που υπέστη από την έκρηξη της εξέδρας Deepwater Horizon στους Κόλπους του Μεξικού, την 20η Απριλίου του 2010, για να διαπιστωθεί, εάν όλα τα παραπάνω εφαρμόστηκαν. Η μεθοδολογία που ακολουθείται, είναι η ανάλυση περιεχομένου, η οποία βασίζεται σε πέντε ελληνικές εφημερίδες με συνολικά 188 άρθρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Youtube με συνολικά 266 δημοσιεύσεις. Η αναζήτηση έγινε μέσω της μηχανής Google και των επίσημων σελίδων της εταιρείας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από το δείγμα, προέκυψαν δεκατρείς βασικές κατηγορίες, στις οποίες βασίστηκε η έρευνα. Έτσι, λοιπόν, από την ανάλυση της θεωρίας και του εμπειρικού μέρους, προέκυψε ότι η επιτυχία ενός οργανισμού, εξαρτάται από τις δεξιότητες του manager, από την σωστή επικοινωνία αλλά και από τα προληπτικά μέτρα που παίρνει, ούτως ώστε να αποφύγει ή να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια επικείμενη κρίση. Στην περίπτωση του πετρελαϊκού ομίλου BP, φάνηκε πως η εταιρεία αμέλησε τους κινδύνους για μια επερχόμενη κρίση και δεν προνόησε για τις συνέπειες. Όμως, για την αντιμετώπισή τους, εφάρμοσε τα κατάλληλα σχέδια και τις ανάλογες στρατηγικές.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου
Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.