Μελέτη των επικοινωνιακών στρατηγικών διαχείρισης κρίσεων ελληνικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη των επικοινωνιακών στρατηγικών διαχείρισης κρίσεων ελληνικών επιχειρήσεων

Κοκκινοπούλου, Κωνσταντίνα

Στη παρούσα εργασία ερευνούνται Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν αντιμετωπίσει επιχειρησιακή κρίση καθώς και οι επικοινωνιακές στρατηγικές επίλυσης των κρίσεων. Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος και συγκεκριμένα, μέσω ανάλυσης περιεχομένου των επικοινωνιακών στρατηγικών. Το δείγμα της έρευνας είναι είκοσι Ελληνικές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας ολοκληρώθηκαν στο πρόγραμμα Excel. Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι τα συχνότερα είδη κρίσης που αντιμετωπίστηκαν είναι η κρίση φήμης και η κρίση ανθρώπινου σφάλματος. Ακόμη η έρευνα ανέδειξε ότι η στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από τις επιχειρήσεις είναι η διορθωτική δράση. Πιο συγκεκριμένα η πλειοψηφία των εταιρειών που αντιμετώπισαν κρίση φήμης χρησιμοποίησαν την άρνηση. Στις κρίσεις επιβλαβών προϊόντων, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συχνότητα στη στρατηγική, διορθωτική δράση. Ακόμη στη κρίση ανθρώπινου σφάλματος, παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία των εταιρειών χρησιμοποίησε τη στρατηγική διορθωτική δράση. Συνεπώς η έρευνα ανέδειξε ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα είδη κρίσεων με κάποιες στρατηγικές, καθώς χρησιμοποιήθηκαν από την πλειοψηφία των εταιρειών για την επίλυση των κρίσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Επιχειρηματικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.