Πολυμεσική εφαρμογή για την παρουσίαση του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Πολυμεσική εφαρμογή για την παρουσίαση του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης

Κοντακίδης, Κωνσταντίνος

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας των πολυμέσων για τη σύγχρονη πραγματικότητα της επικοινωνίας και ειδικότερα για τον τομέα του πολιτισμού και την προώθηση δράσεων και θεσμών όπως είναι η λειτουργία ενός μουσείου. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, το αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας πολυμεσικής εφαρμογής για το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε μέσω του λογισμικού Macromedia Director και καταβλήθηκε προσπάθεια έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν μια τέτοιου είδους εφαρμογή ελκυστική για τον εκάστοτε χρήστη. Η δομή της εργασίας μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: Στο εισαγωγικό κεφάλαιο αναλύεται η έννοια των πολυμέσων, ως προς τις διάφορες κατηγορίες στις οποίες διαιρούνται και στα δομικά τους στοιχεία. Στη συνέχεια και στο δεύτερο κεφάλαιο, διερευνώνται οι σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των εννοιών του πολιτισμού, του τουρισμού και των νέων τεχνολογιών καθώς και το πώς αυτές οι σχέσεις θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερα μοτίβα τόσο για τις συγκεκριμένες έννοιες όσο και για την ίδια την ανθρώπινη κοινωνία γενικότερα. Στο τρίτο κεφάλαιο η συγκεκριμένη διερεύνηση επικεντρώνεται στο πεδίο ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας, δηλαδή σε αυτό των μουσείων, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας πολυμεσικής εφαρμογής, τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο όσο και σε πρακτικό επίπεδο για τη συγκεκριμένη που αναπτύσσεται για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Τέλος παρουσιάζεται αναλυτικά η εφαρμογή και καταγράφονται τα συμπεράσματα που εξάγονται με βάση τις προαναφερόμενες αναλύσεις και την αναγωγή των θεωρητικών σχημάτων σε πρακτικό επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)