Πολυμεσική εφαρμογή για την παρουσίαση του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Πολυμεσική εφαρμογή για την παρουσίαση του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης

Κοντακίδης, Κωνσταντίνος

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας των πολυμέσων για τη σύγχρονη πραγματικότητα της επικοινωνίας και ειδικότερα για τον τομέα του πολιτισμού και την προώθηση δράσεων και θεσμών όπως είναι η λειτουργία ενός μουσείου. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, το αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας πολυμεσικής εφαρμογής για το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε μέσω του λογισμικού Macromedia Director και καταβλήθηκε προσπάθεια έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν μια τέτοιου είδους εφαρμογή ελκυστική για τον εκάστοτε χρήστη. Η δομή της εργασίας μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: Στο εισαγωγικό κεφάλαιο αναλύεται η έννοια των πολυμέσων, ως προς τις διάφορες κατηγορίες στις οποίες διαιρούνται και στα δομικά τους στοιχεία. Στη συνέχεια και στο δεύτερο κεφάλαιο, διερευνώνται οι σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των εννοιών του πολιτισμού, του τουρισμού και των νέων τεχνολογιών καθώς και το πώς αυτές οι σχέσεις θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερα μοτίβα τόσο για τις συγκεκριμένες έννοιες όσο και για την ίδια την ανθρώπινη κοινωνία γενικότερα. Στο τρίτο κεφάλαιο η συγκεκριμένη διερεύνηση επικεντρώνεται στο πεδίο ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας, δηλαδή σε αυτό των μουσείων, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας πολυμεσικής εφαρμογής, τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο όσο και σε πρακτικό επίπεδο για τη συγκεκριμένη που αναπτύσσεται για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Τέλος παρουσιάζεται αναλυτικά η εφαρμογή και καταγράφονται τα συμπεράσματα που εξάγονται με βάση τις προαναφερόμενες αναλύσεις και την αναγωγή των θεωρητικών σχημάτων σε πρακτικό επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.