Διαχρονική ανάλυση του περιεχομένου μιας τοπικής εφημερίδας από τη σκοπιά της επικοινωνίας και διαμόρφωση της κοινής γνώμης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διαχρονική ανάλυση του περιεχομένου μιας τοπικής εφημερίδας από τη σκοπιά της επικοινωνίας και διαμόρφωση της κοινής γνώμης

Βρανά, Ανδρομάχη

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας τίθενται προβληματισμοί για τις έννοιες της επικοινωνίας, του Τύπου και της κοινής γνώμης, τη διασύνδεση και η επιρροή του Τύπου στην κοινωνία, ιδίως αναφορικά με το ζήτημα της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, τόσο γενικά όσο και ειδικά μέσω μίας τοπικής εφημερίδας από δύο οπτικές γωνίες, του βαθμού επίδρασης αυτής στην τοπική κοινωνία καθώς και της δυνατό-τητας διαμόρφωσης της κοινής γνώμης διαχρονικά. Πέραν, δηλαδή, του θεσμοθε-τημένου, διεθνώς και σε εθνικό επίπεδο, ρόλου του Τύπου εξετάζεται και η διαπλα-στική του δύναμη αναφορικά με το ζήτημα της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Περαιτέρω, εξετάζεται και το ζήτημα του κατά πόσο στη σύγχρονη εποχή έχει περιοριστεί η εξάπλωση του τοπικού Τύπου, δεδομένων των νέων τεχνολογικών δεδομένων που έχει οδηγήσει σε έκρηξη των νέων μέσων ενημέρωσης, που επικυ-ριαρχούν στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Εξετάζεται, όμως, και το γεγονός της αύξησης των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια αυτού του φαινομένου. Μεθοδολογικά, ακολουθείται η οδός της μελέτη συγκεκριμένης περίπτωσης ενός τοπικού εντύπου, στο πλαίσιο της οποίας μελετώνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της από την ίδρυσή της έως σήμερα, βάσει των μεθόδων της ανάλυσης λόγου και της ανάλυσης περιεχομένου, με στόχο τη συγκριτική αποτύπωση του ύφους τους και της δυναμικότητας ενός εθνικής εμβέλειας και ενός τοπικής εμβέλειας μέσου ενημέρωσης, εν προκειμένου μίας εφημερίδας. Τέλος, θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα ως προς την ασκούμενη επίδραση μίας τοπικής εφημερίδας διαχρονικά- στο βαθμό που το επιτρέπει η παλαιότητα ίδρυσης της συγκεκριμένης εφημερίδας (διάστημα μελέτης) καθώς και η επιλογή έρευνας βάσει ενός μόνο τοπικού μέσου ενημέρωσης - στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.