Η επικοινωνιακή στρατηγική των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών ως μοχλός άσκησης πίεσης στη δημόσια σφαίρα. Συγκριτική ανάλυση των ακόλουθων Μη Κυβερνητικών Οργανισμών : WWF ΕΛΛΑΣ και Greenpeace

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η επικοινωνιακή στρατηγική των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών ως μοχλός άσκησης πίεσης στη δημόσια σφαίρα. Συγκριτική ανάλυση των ακόλουθων Μη Κυβερνητικών Οργανισμών : WWF ΕΛΛΑΣ και Greenpeace

Ζιώγα, Όλγα

Η συγκεκριμένη εργασία μελετάει τις επικοινωνιακές στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί με σκοπό να ασκήσουν πίεση στη δημόσια σφαίρα. Γίνεται μεγάλη αναφορά σε κάθε όρο ξεχωριστά με σκοπό να γίνει κατανοητό το επικοινωνιακό ''παιχνίδι'' που απαιτείται ώστε να προσεγγιστούν τα κοινά. Κάθε ΜΚΟ οργανώνει και ακολουθεί τα επικοινωνιακά εργαλεία που ο ίδιος θεωρεί ως αποτελεσματικά ώστε να επιτύχει τους στόχους του. Σημαντικό ρόλο για τον κάθε οργανισμό παίζει τόσο η δημόσια σφαίρα, όσο και οι ομάδες άσκησης πίεσης. Η έρευνα που διεξάγεται είναι ποιοτική πρωτογενής έρευνα και δευτερογενής έρευνα. Η δευτερογενής έρευνα δίνει την ευκαιρία μελέτης βιβλίων και άρθρων είτε στην ελληνική γλώσσα είτε στην αγγλική. Επίσης, σημαντική είναι και η μελέτη διαδικτυακών πηγών. Από την άλλη η ποιοτική πρωτογενής έρευνα γίνεται μέσα από τη διερεύνηση των ιδεών, των συναισθημάτων, των απόψεων των ερωτηθέντων, ώστε να συλλεχθούν τα στοιχεία. Η ποιοτική πρωτογενής έρευνα της εργασίας αυτής περιλαμβάνει τη συνέντευξη. Στην εργασία αυτή διεξάγεται η ίδια συνέντευξη σε δύο διαφορετικούς οργανισμούς, τη WWF ΕΛΛΑΣ και τη Greenpeace. Αυτοί οι ΜΚΟ είναι από τους μεγαλύτερους περιβαλλοντολογικούς οργανισμούς με διεθνή δράση. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα τους όλα αυτά τα χρόνια της δράσης τους, παρουσιάζει παρακάτω τις επικοινωνιακές στρατηγικές που ακολουθούν και μεταφέρει τη δική τους γνώμη σχετικά με τις ευκολίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Τέλος, τα συμπεράσματα της εργασίας είναι τόσο η WWF ΕΛΛΑΣ όσο και η Greenpeace προσπαθούν να προσαρμόσουν τα επικοινωνιακά τους εργαλεία με γνώμονα την οικονομική κρίση και τη ραγδαία και συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας. Ο τρόπος που λειτουργούν οι οργανισμοί δεν καθιστούν τον ένα αποτελεσματικότερο από τον άλλο εφόσον τα κοινά στα οποία απευθύνονται τους ενισχύουν και τους ακολουθούν πιστά. Οι μικρές διαφορές που είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς στις επικοινωνιακές τους στρατηγικές τις καθιστούν διαφορετικές και όχι λιγότερο αγαπητές ή αξιόπιστες ως προς τα κοινά. Η προσήλωση τους στο επικοινωνιακό κομμάτι βοήθησε στο να έχουν μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τα κοινά τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Προστασία περιβάλλοντος - Μελέτες επιπτώσεων
Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.