Αντιλήψεις καταναλωτών ως προς τη χρήση των social media από τις επιχειρήσεις για λόγους μάρκετινγκ και προβολής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αντιλήψεις καταναλωτών ως προς τη χρήση των social media από τις επιχειρήσεις για λόγους μάρκετινγκ και προβολής

Βλαδίκα, Αναστασία

Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη των social media έχει προκαλέσει την ραγδαία αύξηση των χρηστών τους παγκοσμίως. Οι χρήστες, μέσω των social media, έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν, να ανταλλάσουν πληροφορίες και να επιδίδονται σε διάφορες δραστηριότητες. Ωστόσο, η ταχύτατη εξέλιξη των social media έχει καταφέρει να προκαλέσει και τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε αυτά. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν μέσα από τα social media να επιτύχουν τη μέγιστη προβολή και τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές. Το Social Media Marketing προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα της άμεσης και συνεχής επικοινωνίας με τους καταναλωτές, παγκόσμια εμβέλεια προβολής της επιχείρησης στο Διαδίκτυο με ελάχιστο κόστος, καθώς και δημιουργία αλληλεπίδρασης της επιχείρησης με τους καταναλωτές, προκειμένου να κατανοήσει βαθύτερα τις ανάγκες των καταναλωτών και να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων της. Η συγκεκριμένη έρευνα, σκοπό έχει να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των καταναλωτών για τη χρήση των social media από τις επιχειρήσεις για λόγους μάρκετινγκ και προβολής. Για τη διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε η ποσοτική μέθοδος έρευνας. Συγκεκριμένα, ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, με κλειστού τύπου ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν πως οι ενέργειες μάρκετινγκ των επιχειρήσεων μέσω των social media, επιδρούν θετικά στις αντιλήψεις των καταναλωτών. Επιπλέον, η προβολή των επιχειρήσεων μέσω των social media μπορεί να επηρεάσει τη στάση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών σχετικά με τις αγοραστικές τους αποφάσεις. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παράγοντες που επιδρούν στις αντιλήψεις τους ως προς τις αγοραστικές τους αποφάσεις, καθώς και ο βαθμός επιρροής των απόψεών τους από τη συχνότητα χρήση των social media.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Κοινωνικά δίκτυα
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.