Η χρήση των social media από τις ελληνικές διαφημιστικές εταιρίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η χρήση των social media από τις ελληνικές διαφημιστικές εταιρίες

Φάλο, Βαλεντίνα

Σήμερα, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα επιπλέον κανάλι επικοινωνίας με το κοινό στο οποίο απευθύνονται, ενώ οι στόχοι που τίθενται με τη χρήση των social media ποικίλουν αναλόγως με την περίπτωση. Μέσω της εφαρμογής του Social Media Marketing οι επιχειρήσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν διάλογο με τους καταναλωτές, να ενισχύσουν την ταυτότητα της επιχείρησης, να προσελκύσουν νέους πελάτες ή ακόμα και να αυξήσουν την επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα των επιχειρήσεων (Hill & Moran, 2011). Επομένως η μεγάλη και διαρκώς αυξανόμενη σπουδαιότητα των κοινωνικών δικτύων για την κάθε είδους επιχείρηση είναι προφανής. Για το λόγο αυτό διενεργήθηκε έρευνα πρωτογενών στοιχείων με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου όπου και μελετήθηκαν οι σελίδες των διαφημιστικών εταιριών και των εταιριών δημοσίων σχέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τη χρήση της ανάλυσης περιεχομένου συγκεντρώθηκαν δεδομένα από ένα σημαντικό αριθμό περιπτώσεων μέσα σε συγκεκριμένο σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, περιγράφοντας τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από τις εταιρίες. Το δείγμα της έρευνας διαμορφώθηκε στις 62 εταιρίες, εκ των οποίων οι 17 ήταν εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων και οι 45 Διαφημιστικές εταιρίες με την πλειοψηφία τους να είναι μέλη της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ). Τα αποτελέσματα της έρευνας, μεταξύ άλλων, έδειξαν πως το Facebook χρησιμοποιείται από 25 στις 45 Διαφημιστικές εταιρίες ενώ από τις εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων το χρησιμοποιούν μόνο οι 6. Επιπλέον, αναφορικά με την αναγνωρισιμότητα διαπιστώθηκε ότι η πιο «γνωστή» στους χρήστες διαφημιστική εταιρία είναι η Bold Ogilvy ενώ η πιο διαδεδομένη εταιρία Δημοσίων Σχέσεων είναι η Communication effect. Αναφορικά με το πόσο «ενεργές» είναι οι εταιρίες αναφορικά με το λογαριασμό τους στο twitter συμπεραίνεται ότι δυο είναι οι ελληνικές Διαφημιστικές που έχουν μεγαλύτερη δραστηριοποίηση είναι η Bold Ogilvy και η Delta adv. Ενώ στην περίπτωση των εταιριών Δημοσίων Σχέσεων πιο δραστήρια καθ’ όλη την διάρκεια των ετών 2009-2014 είναι η Advocate Burson Masteller. Σχετικά με το LinkedIn η μοναδική Διαφημιστική εταιρία που είναι σχετικά αναγνωρίσιμη αλλά είναι παράλληλα και εκείνη που παρουσιάζει μια μικρή δραστηριοποίηση είναι η Admine σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες που φέρονται να έχουν σελίδα στο LinkedIn ωστόσο όπως φάνηκε και από τις αναρτήσεις τους δεν δείχνουν να ασχολούνται με αυτό. Τέλος, σχετικά με το YouTube λίγες είναι οι εταιρίες που το χρησιμοποιούν. Συγκεκριμένα είναι μόλις 10 από τις συνολικά 45 Διαφημιστικές εταιρίες και μόλις οι 3 από τις 17 εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Διαφήμιση
Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Κοινωνικά δίκτυα
Διαφημιστικές εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.