Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση προσομοίωσης σεναρίων ασφάλειας δικτύων με το Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση προσομοίωσης σεναρίων ασφάλειας δικτύων με το Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)

Αδαμίδης, Κωνσταντίνος

Είναι γνωστό πως η ασφάλεια ενός δικτύου είναι μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες ενός διαχειριστή του δικτύου. Γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται η μελέτη και ανάπτυξη μεθόδων προστασίας του από τις διάφορες απειλές. Ένας σημαντικός παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία είναι η εφαρμογή μέτρων ασφάλειας τόσο με λύσεις υλικού όσο και με λύσεις λογισμικού. Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με το σχεδιασμό την ανάπτυξη και την υλοποίηση σεναρίων ασφάλειας με το Cisco Adaptive Security Appliance (ASA). Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας αναλύονται οι βασικές αρχές ασφάλειας των δικτύων, οι απειλές έναντι των δικτύων καθώς και λύσεις αντιμετώπισης τους. Στο τεχνολογικό μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα εργαλεία υλικού και λογισμικού που συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς και λειτουργικού δικτύου, όπως επίσης και ο τρόπος παραμετροποίησης τους μέσω παραδειγμάτων. Τέλος στο πρακτικό μέρος της εργασίας υλοποιούνται ενδεικτικά σενάρια προσομοίωσης δικτύων με τα κατάλληλα εργαλεία όπως το GNS3 και το Cisco ASDM, καθώς και η προστασία τους με τη χρήση ιδιωτικών εικονικών δικτύων και λύσεις firewall όπως το Cisco Adaptive Security Appliance.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια δικτύου
Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.