Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικής εφαρμογής σε περιβάλλον Android με τη χρήση Java, Google Maps Web τεχνολογιών για κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android με σκοπό την εύρεση απολεσθέντων αντικειμένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικής εφαρμογής σε περιβάλλον Android με τη χρήση Java, Google Maps Web τεχνολογιών για κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android με σκοπό την εύρεση απολεσθέντων αντικειμένων

Μητκούδης, Χρήστος Γ.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη μίας λειτουργικής εφαρμογής για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Η εν λόγω εφαρμογή παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να καταχωρούν καθώς και να αναζητούν αντικείμενα που έχουν βρει ή έχουν χάσει αντίστοιχα. Στην περίπτωση δε που κάποιος χρήστης πραγματοποιεί αναζήτηση ενός αντικειμένου, εφ’ όσων αυτό έχει καταχωρηθεί μέσω της εφαρμογής Find it! στη βάση δεδομένων, του παρέχεται η δυνατότητα προβολής της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει με την χρήση Google Maps. Στα κεφάλαια που ακολουθούν επιχειρείται η προσέγγιση και κατανόηση του λειτουργικού συστήματος Android μέσω της ετυμολογίας της ονομασίας του, την ιστορία του Android, του τι είναι το Android καθώς και με την παρουσίαση των μέχρι σήμερα εκδόσεων που έχουν διατεθεί κατά περιόδους στους χρήστες. Ακόμη αναλύεται η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Android και παρουσιάζονται εργαλεία προγραμματισμού καθώς και συστατικά μέρη μίας εφαρμογής Android. Επίσης περιγράφονται οι υπηρεσίες που διατίθενται με βάση τη θέση του χρήστη με αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά των εν λόγω υπηρεσιών ακολουθούμενα από τα δομικά τους μέρη και την περιγραφή της αρχιτεκτονικής μίας υπηρεσίας γεωγραφικής θέσης. Ακόμη εξηγείται το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) και το Ευρωπαϊκού σύστημα δορυφόρων Galileo. Στα τρία τελευταία κεφάλαια παρουσιάζεται η λειτουργική εφαρμογή που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Αναφέρονται οι απαιτήσεις λειτουργίας της εφαρμογής καθώς και τα εργαλεία που απαιτήθηκαν για την ανάπτυξη της. Στην συνέχεια αναλύεται η αρχιτεκτονική της εφαρμογής και ακολουθεί η περιγραφή χρήσης της εφαρμογής κατά περίπτωση. Επίσης πραγματοποιείται η ανάλυση και σχεδίαση της εφαρμογής Find it! με την χρήση διαγραμμάτων και αναφέρονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα με σκοπό την βελτιστοποίηση της εφαρμογής.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητή τηλεφωνία
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.