Βελτιστοποίηση μετάδοσης video πάνω σε ασύρματα δίκτυα LTE

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Βελτιστοποίηση μετάδοσης video πάνω σε ασύρματα δίκτυα LTE

Τσαβδαρίδου-Αμπατζόγλου, Δέσποινα
Μαρτίκας, Νικόλαος

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία βασίζεται στην μελέτη της ανερχομένης τεχνολογίας των ασύρματων δικτύων τέταρτης γενιάς 4G και συγκεκριμένα στα δίκτυα LTE (Long Term Evolution). Το κύριο θέμα της, εστιάζει στην βελτιστοποίηση της μετάδοσης του video πάνω στα ασύρματα LTE δίκτυα η οποία γίνεται πάνω σε καινοτόμους μηχανισμούς τόσο σε υλικό, όσο και σε σχεδιαστικό και προγραμματιστικό κομμάτι. Η χρήση προηγμένων μαθηματικών μεθόδων όπως η ασαφής λογική η οποία μελετάται συνέβαλε σημαντικά στην κατασκευή αλγορίθμων χάρη στους οποίους επιτυγχάνεται η βέλτιστη μετάδοση και αναπαραγωγή ενός βίντεο Χάρη στις προαναφερθείσες τεχνικές ο χρήστης έχει στην διάθεση του υπηρεσίες που μπορεί να συναλλάσσεται ηλεκτρονικά και να ψυχαγωγείται εν κίνηση χωρίς την δέσμευση κάποιου σταθερού κόμβου. Η μελέτη της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας βασίζεται στα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα τα οποία διεξήχθησαν σε προσομοιωτή δικτύων βάση αλγορίθμων και χρήση εισαγωγής παραμέτρων δικτύου. Έγινε σύγκριση και ποιοτική αξιολόγηση μεταξύ των βέλτιστων αλγορίθμων. Παρουσιάζονται διαγράμματα και οι συσχετισμοί μεταξύ τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.