Εναλλακτικές μορφές τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν στο Νομό Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν στο Νομό Κοζάνης

Κουτσιμάνης, Θεόδωρος

Η παρούσα εργασία υποβάλλεται για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Κοζάνης). Σκοπός της είναι να μελετηθεί και να αναλυθεί το φαινόμενο του εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και η εφαρμογή του στο Νομό Κοζάνης. Εντούτοις, έγινε μια προσπάθεια προσέγγισης του τουριστικού φαινομένου σε μια περιοχή όπου ο τουρισμός είναι σε νηπιακό ακόμα επίπεδο και αποτελεί λύση για την ουσιαστική ευημερία και ανάπτυξη. Παράλληλα, γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η τουριστική ανάπτυξη που παρουσιάζει η Ελλάδα και στη συνέχεια παρουσιάζεται η δυναμικότητα του Νομού, όπως επίσης και οι στρατηγικές και οι στόχοι που πρέπει να ακολουθηθούν για την τουριστική ανάπτυξη αυτού. Συνοπτικά, ολοκληρώνοντας την ανάγνωση της εργασίας θα πρέπει ο αναγνώστης να μπορεί να αντιληφθεί τις ουσιαστικές αλλαγές που πρέπει να επέλθουν τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, ώστε ο ελληνικός τουρισμός να γίνει πιο ανταγωνιστικός.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός
Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.